Plannen en uitvoeren van verbijzonderde interne controles
Eerstvolgende datum:
06-12-2021 / 2 dagen
Utrecht
€ 949,00
Meer weten over het opstellen van een controleplan, het uitvoeren van verbijzonderde interne controles (VIC’s) en het rapporteren over je bevindingen en conclusies hieruit? Dat kan!
Inleiding
Inleiding

Als medewerker Planning & Control of (assistent-)controller speel je een belangrijke rol bij het invullen en uitvoeren van de verbijzonderde interne controles binnen jouw gemeente. 

Aan deze controles worden, mede door de komst van de rechtmatigheidsverantwoording, steeds hogere eisen gesteld. Deze cursus gaat in op zowel de positie van de verbijzonderde interne controles binnen jouw organisatie als het opstellen van een controleplan, het uitvoeren van de controles en het rapporteren over de bevindingen en conclusies.

Doelgroep

Medewerkers die de verbijzonderde controles plannen en/of uitvoeren, zoals medewerkers Planning & Control, (assistent-)controllers en kwaliteitsmedewerkers.

Programma
Inleiding verbijzonderde interne controles

In dit eerste deel wordt vooral ingegaan op de basis van de VIC’s en hoe accountants hier tegenaan kijken. Na afloop van dit blok kun je antwoord geven op de volgende vragen:

 • waarom verbijzonderde interne controles?
 • de rechtmatigheidsverantwoording en de VIC-functie
 • waar staat de VIC-functie binnen de organisatie?
 • wat zijn de primaire controlerichtingen?
 • wat is het verschil tussen fouten en onzekerheden
 • getrouwheid en rechtmatigheid, was is dat nu precies?
Het controleplan

In dit blok kijken we naar welke processen en verbijzonderde interne controles we uitvoeren. De volgende vragen komen hierbij aan bod:

 • hoe bepalen we de te controleren processen?
 • hoe breng je de processen vanuit de risico’s in kaart?
 • wat is het verschil tussen een interne controle en een verbijzonderde interne controle?
 • procesgericht of gegevensgericht controleren?
 • wat is het verschil tussen opzet, bestaan en werking? En hoe toets je dat?
 • hoe bepaal je de omvang van je deelwaarneming?
 • hoe maak je een toetsingskader?
Het controledossier en rapportage

In het derde blok van deze cursus gaan we dieper in op het uitvoeren van de verbijzonderde interne controles. Hoe doen we dat nu precies? Daarbij staan we stil bij de volgende vragen en onderwerpen:

 • hoe schrijf je een controlememo?
 • wat is een audittrail?
 • hoe moeten we omgaan met de bevindingen?
 • wanneer en hoeveel moeten we extra controleren?
 • wat zijn structurele fouten en wat zijn incidentele fouten?
Het balansdossier, door de ogen van de accountant

Als we de conclusie hebben getrokken dat we op de processen kunnen steunen, komen toch vaak bij de jaarrekeningcontrole nog lastige vragen naar voren. Maar hoe kijkt een accountant hiernaar? Welke onderbouwingen en extra werkzaamheden wil hij nog zien? Hier gaan we in het laatste blok van de training op in:

 • de onderbouwing van de balansposten
 • reserves en voorzieningen, wat is het verschil en hoe onderbouw je ze?
 • hoe ga je om met schattingsposten?
 • welke administratieve processen dienen we ook te controleren?
Voorkennis
Het programma gaat uit van basiskennis van (gemeente-)financiën en bij voorkeur ook kennis van het BBV op basisniveau.
Werkwijze
We gaan afwisselend theoretisch en op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de gang en maken bij voorkeur gebruik van specifieke vragen en/of casussen uit de eigen praktijk.
Bijzonderheden
Deze cursus maakt onderdeel uit van ons aanbod op Rechtmatigheid. Zie daarvoor “Ook interessant voor jou”, onderaan deze pagina. Wil je een complete opleiding op het gebied van Rechtmatigheid, dan is de Leergang Intern Auditor VIC geschikt.
Resultaat
Je bent in staat om te bepalen welke processen onderwerp moeten zijn van de verbijzonderde interne controles, kunt een controleplan schrijven en de verbijzonderde interne controle uitvoeren.
Daarbij ben je in staat om je bevindingen en conclusies te rapporteren en kun je een goede gesprekspartner zijn voor de accountant.
Cursus
Docent
Nicolette Verlaan
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst