Leergang Interne Auditor VIC
Eerstvolgende datum:
06-12-2021 / 5 dagen + 1 dagdeel
Utrecht
€ 3.199,00
Interne auditor wordt belangrijker. Vanaf het boekjaar 2022 moet het dagelijks bestuur zelf vaststellen of zij financieel rechtmatig gehandeld heeft. Zij moet in de jaarrekening de conclusies via een rechtmatigheidsverklaring aan het algemeen bestuur rapporteren. De externe accountant toetst de verklaring van het college op juistheid (getrouwheid). Om een kwalitatief goed oordeel te geven, is actuele en gedegen kennis van de verbijzonderde interne controle nodig.
Inleiding
Inleiding

Deze leergang is bedoeld voor mensen die als intern auditor binnen gemeenten, provincies, waterschappen of gemeenschappelijke regelingen (gaan) werken. Enige kennis van processen en de verbijzonderde interne controle is handig maar niet noodzakelijk. 

In 6 lesdagen word je volledig opgeleid tot interne publieke auditor. Daarbij gaan we niet alleen in op de rol en de opzet van de interne controle maar staan we ook stil bij meer specialistische onderwerpen. In de leergang wordt naast de theorie veel aandacht besteed aan de praktijk. Het geleerde wordt direct toegepast door opdrachten en oefeningen. Ook is er voldoende ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek.

Doelgroep

Medewerkers die de verbijzonderde controles plannen en/of uitvoeren, zoals medewerkers Planning & Control, (assistent-)controllers en kwaliteitsmedewerkers.

Programma

Deze leergang bestaat uit 3 blokken van twee dagen. In deze dagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

De auditfunctie en het proces

 • de  positie in de organisatie en taken
 • begrippen en definities
 • three lines of defence
 • ontwikkelingen (data analyse en tools)

De controle

 • belangrijke (risicovolle) processen
 • controleplan
 • normen- en toetsingskader
 • controledossiers en rapportages
 • balansdossiers

IT-audit

 • general IT-Controls (GITC) als onderdeel van de interne beheersorganisatie
 • minimale norm GITC
 • vaststellen effectieve werking GITC
 • GITC bij samenwerkingen

Rechtmatigheid (EU) aanbesteding

 • normenkader Europese aanbesteding
 • spendanalyse: hoe stel je deze op
 • bepalen rechtmatigheid van inkopen

Rechtmatigheid Sociaal Domein

 • het proces binnen het sociaal domein
 • wat kun je zelf doen om de rechtmatigheid vast te stellen
 • prestatieleveringen

Vaardigheden

 • adviseren versus controleren, hoe doe je dat?
 • hoe zorg je voor gedragen aanbevelingen en adviezen
 • hoe ga je om met weerstand?
 • Interview en vraagtechnieken

 

Werkwijze
Er is tijdens de leergang veel aandacht voor jou als deelnemer; met een actieve deelname is direct resultaat te bereiken met een meerwaarde voor jouw praktijk. Een onderdeel is het aspect vaardigheden. Als oefening verzorg je tijdens de leergang een duo presentatie over een situatie uit jouw praktijk in relatie tot een van de onderwerpen uit de leergang.
Bijzonderheden
Je wordt opgeleid door ervaren docenten (RA accountants) die aan beide zijden van de controle hun ervaring hebben: in dienst van de overheid en in dienst bij een accountantsbureau. Het vaardigheidsdeel wordt verzorgd door trainers met jarenlange ervaring in het publieke domein. Verschillende blokken uit deze leergang zijn ook als afzonderlijke training te volgen. Zie hieronder bij “Ook interessant voor jou”.
Cursus
Docent
Frank Bosma
Docent
Hans Koning
Docent
Petra Krom
Cursus
Docent
Frank Bosma
Docent
Hans Koning
Docent
Petra Krom
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst