Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
Rechtmatigheidsverantwoording

Segment biedt een viertal cursussen op het gebied van rechtmatigheid aan:

 

 

Vanaf 2021 zal het college van B&W wettelijk verplicht zijn een oordeel te vellen over de rechtmatigheid van de jaarrekening. Zij moet daarvoor een rechtmatigheidsverklaring afgeven. Segment heeft de rechtmatigheidsscan ontwikkeld. Is jouw gemeente klaar voor de aankomende wetswijziging? Doe de (gratis) scan op www.rechtmatigheidsscan.nl.

 

Rechtmatigheidsscan 
 

Liever direct een aanvraag doen?