Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
Rechtmatigheidsverantwoording

Segment biedt een viertal cursussen op het gebied van rechtmatigheid aan:

 

 

Vanaf 2023 zal het college van B&W wettelijk verplicht zijn een oordeel te vellen over de rechtmatigheid van de jaarrekening. Zij moet daarvoor een rechtmatigheidsverklaring afgeven. Segment heeft speciaal hiervoor de Processcan ontwikkeld. Zijn de interne processen bij jullie gemeente op orde? Vraag de gratis scan aan via https://www.segment.nl/processcan.

 

 
 

Liever direct een aanvraag doen?