Rechtmatigheidsverantwoording -
zijn de processen op orde?
Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf het boekjaar 2023 zijn colleges zelf verplicht de rechtmatigheid van het financieel handelen vast te stellen. Maar hoe kan het college de financiële rechtmatigheid vaststellen en een rechtmatigheidsverklaring afgeven?

 

Het begint bij een visie hoe en door wie de financiële rechtmatigheid moet worden vastgesteld. Een veel gekozen aanpak is het implementeren van het three lines of defence model. Daarin krijgt de proceseigenaar meer verantwoordelijkheid om de rechtmatigheid van zijn of haar processen aan te tonen. Hierdoor wordt het eigenaarschap sterker in de organisatie verankerd.

 

Maar zijn de proceseigenaren klaar voor deze verantwoordelijkheid?

Doe de ProcesScan en weet waar je staat!

De ProcesScan

Zijn jullie interne processen op orde zodat er een rechtmatigheidsverklaring afgegeven kan worden? Met de Processcan krijg je snel inzicht welke proceseigenaar op welk onderdeel nog extra ondersteuning of kennis nodig heeft. Hierdoor kan door control of financiën snel op deze ontwikkelpunten worden ingezoomd. Zo hoef je niet de hele organisatie aan te pakken maar kan je bijsturen waar nodig. 

 

Het invullen van de scan kost slechts 10 minuten per proces.

 

Welke processen?

Als de scan door meerdere proceseigenaren wordt ingevuld ontstaat een goed beeld waar de ontwikkelopgave voor de organisatie ligt. Ieder proces dat voor het vaststellen van de financiële rechtmatigheid belangrijk is kan in de scan worden opgenomen. We hebben al vast een aantal belangrijke financiële processen gedefinieerd, maar er is ook ruimte om zelf een aantal processen toe te voegen.

 

- Inkoop en aanbesteding
- Inkooporder tot betaling
- Omgevingsvergunningen
- WMO
- Jeugdhulp
- Participatie
- Subsidieverstrekkingen
- Ontvangen subsidies
- Begraafplaats
- Leerlingenvervoer
- Verhuur vastgoed
- Informatievoorziening (IT)
- Verbonden partijen
- Grondexploitaties

 

Inzicht ProcesScan

De scan geeft een inzicht in de volgende thema’s:

  • Verantwoordelijkheid: heeft de proceseigenaar een goed beeld wat er van hem verwacht wordt?
  • Kennis: heeft de proceseigenaar voldoende kennis om zelf te toetsen of er rechtmatig gehandeld wordt binnen zijn proces?
  • Ondersteuning: hoe is de ondersteuning van de proceseigenaar geregeld?
  • Scope: heeft de proceseigenaar voldoende in beeld welke werkzaamheden hij of zij moet uitvoeren?
  • Risico’s: heeft de proceseigenaar de risico’s binnen zijn proces voldoende in beeld?
  • Verantwoorden: dit onderdeel maakt duidelijk of een proceseigenaar zicht aan welke voorwaarden de verantwoording moet voldoen?

 

circles
Vraag de ProcesScan aan!

Vraag nu de ProcesScan aan. Na afloop van De Processcan krijg je:

 

- Een samenvattend overzicht;

- Inzicht in de antwoorden van de proceseigenaren;

- Praktische tips en handreikingen om de organisatie mee te nemen in de ontwikkeling naar de rechtmatigheidsverantwoording 

- Een presentatie die in één oogopslag duidelijk maakt waar je staat.

 

 

Vraag de Processcan aan via onze opleidingsadviseur Wendy Dekker via w.dekker@segment.nl 

Opleidingsaanbod Rechtmatigheidsverantwoording
Adviseurs
Adviseurs

Wij bieden ook adviseurs die je kunnen helpen met korte sessies in de vorm van coaching en begeleiding.

 

Meer informatie is op te vragen bij Wendy Dekker via 033 - 434 50 95 of w.dekker@segment.nl