De juridische praktijk op de afdeling Burgerzaken
Op aanvraag
In huis
€ 899,00
Vergroot je juridische kennis om de kwaliteit van je werk bij Burgerzaken te verhogen en procedures te voorkomen!
Inleiding
Inleiding

Als medewerker Burgerzaken ben je een vakspecialist, maar doorgaans geen doorgewinterde jurist. In je dagelijkse praktijk heb je te maken met veel wetten, zoals de Wet BRP, het Burgerlijk Wetboek, de Awb, de Wet dwangsom en de Wob. Maar wat betekent dit voor je werkprocessen, de informatieverstrekking aan de burger, de dossiervorming, de correspondentie met klanten en de te nemen besluiten?

 

Ook heb je in de praktijk steeds vaker te maken met juristen en procederende burgers. Het is belangrijk dat je weet hoe je moet handelen bij dit soort procedures en dat je deze, waar mogelijk, nog kunt vorkomen. Zeker in een tijd waar efficiëntie en bezuinigingen de bovenhand voeren!

Doelgroep

Backoffice specialisten, kwaliteitsmedewerkers, seniormedewerkers, ambtenaren van de burgerlijke stand en direct leidinggevenden die actief zijn op het vakgebied van Burgerzaken.

Studieprogramma
Dag 1
 • Welke wetgeving en welk procesrecht is van toepassing in de betreffende casus?
 • Theoretisch kader van de wetten
 • Procesrecht
 • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 • Hoofdlijn Wet dwangsom en Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
 • Praktijkgerichte opdrachten en casussen (groep)
 • Bespreking opdrachten
 • Opstellen beschikking of verweerschrift
 • Discussie
Dag 2
 • Bespreking ingeleverde praktijkopdrachten
 • Wat is het voor een situatie?
 • Welke wet / procedure is van toepassing?
 • Wat moet Burgerzaken doen?
 • Welke bijzonderheden doen zich in deze casus voor?
 • Groepsgewijs bespreken van eigen praktijkvoorbeelden
Werkwijze
In deze cursus gaan we veel aan de slag met praktijkopdrachten. Tussen de eerste en tweede cursusdag zit een periode van twee tot vier weken. In deze periode kun je de opgedane kennis toepassen in de praktijk. Je krijgt een opdracht mee die je op je werk uitvoert. Je kunt kiezen uit verschillende opdrachten, zodat de casus het beste aansluit op jouw praktijk en leerdoelen. Vervolgens wordt je gevraagd om vóór de tweede cursusdag nog eigen praktijkvoorbeelden aan te leveren. Op verzoek kunnen er nog onderwerpen verder worden uitgediept of kun je in de groep oefenen met de mondelinge verdediging bij de bezwaarcommissie of de rechter.
Resultaat
Je wilt niet worden opgeleid tot jurist, maar wel voldoende inzicht krijgen in de invloed die de betreffende wetgeving heeft op je dagelijkse werkzaamheden. Na deze cursus kun je beter inschatten wat de juridische risico’s zijn van je eigen dagelijkse praktijk bij Burgerzaken en kun je je hier beter op voorbereiden.
Zo herken je de verschillen tussen een feitelijke handeling en een voor beroep vatbare beslissing, heb je inzicht in de belangrijkste relevante procedures, ken je de gevolgen van de Awb, Wob en Wet dwangsom voor de praktijk van Burgerzaken en meer.
Cursus
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83