Dit moet je weten van de Algemene wet bestuursrecht
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
26-09-2024
1 dag
Utrecht
€699,00
Andere data en locaties
De cursus biedt kennis van en inzicht in de structuur, systematiek, basisbegrippen en voorbereidingsprocedures van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
circles
Inleiding

Kennis van en inzicht verkrijgen in de grondbeginselen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dat kan door deze cursus te volgen. In deze cursus is aandacht voor de basisbegrippen (bestuursorgaan, belanghebbende, besluit, bezwaar, beroep en klachten), maar ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de informele aanpak, subsidies, handhaving en voorbereidingsprocedures. Een cursus die iedereen, werkzaam in overheidsland, gevolgd zou moeten hebben.

circles
Doelgroep

Medewerkers (met name niet-juristen) die te maken hebben met de Algemene wet bestuursrecht (Awb), doordat zij betrokken zijn bij de voorbereiding van besluiten en/of het opstellen van beschikkingen op aanvraag.

Programma
Algemene beginselen
 • Kernbegrippen Awb
 • Doel en opzet Awb
 • Relatie tot andere wetten
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Primaire besluitvorming: van aanvraag tot beschikking
 • Belanghebbende
 • Soorten besluiten
 • Subsidies
Bestuursrechtelijke handhaving
 • Toezichthouder
 • Herstelsancties
 • Bestuurlijke boete
Bezwaar en beroep
 • Rechtsbescherming
 • Klachtenregeling
 • Voorlopige voorziening
 • Bezwaar- en beroepstermijn
 • Beslistermijn
Resultaat
check
Na deze cursus heb je inzicht in en vaardigheid bij de toepassing van de belangrijkste onderdelen van de Awb, gerelateerd aan je eigen werksituatie.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina