Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
14-11-2023
2 dagen
Utrecht
€1.299,00
Andere data en locaties
Dit betekent de overgang van bestemmingsplannen naar omgevingsplan voor jouw werk.
circles
Inleiding

De huidige planning is dat op 1 januari 2024 het omgevingsplan de huidige bestemmingsplannen gaat vervangen. Hierdoor verandert er het nodige in jouw dagelijks werk. In deze praktische cursus zorgen we ervoor dat jij precies weet hoe jouw werkzaamheden met bestemmingsplannen er na de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit gaan zien.

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert niet alleen de regelgeving, maar ook de software en vooral de manier van werken. De overstap van bestemmingsplan naar omgevingsplan omvat daarom vooral nieuwe vaardigheden: het kunnen vinden van de nieuwe regels in de nieuwe software en het kunnen toepassen van die nieuwe regels conform de nieuwe manier van werken.

 

In deze cursus staat jouw werk centraal. Aan de hand van jouw eigen casussen bekijken we stap voor stap wat de nieuwe regels, software en werkwijze betekenen voor jouw werk. Tijdens deze cursus werken we dus bewust niet vanuit de systematiek van de Omgevingswet, maar vanuit jouw dagelijks werk met bestemmingsplannen. Na deze cursus is de overgang naar het omgevingsplan geen groot vraagteken meer voor je, maar kun je gelijk door met je werkzaamheden na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 

De eerste twee dagen zijn relevant voor iedereen die met bestemmingsplannen werkt. De derde dag is specifiek bedoeld voor beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening.

circles
Doelgroep

Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, plantoetsers, vergunningsverleners en juristen die de voorkeur geven aan een cursus die niet de volgorde van de wet volgt maar de volgorde van je werk. 

Extra dag voor beleidsmedewerkers

Ben je beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en wil je ook de derde dag volgen, dan kan dit tegen een gereduceerd tarief van € 500,- extra. Geef dit even aan in het opmerkingenveld van het inschrijfformulier.

Werkwijze
Werkwijze

Vaardigheden staan centraal in deze cursus: het kunnen vinden van de nieuwe regels in de nieuwe software en het kunnen toepassen van de nieuwe regels conform de nieuwe manier van werken. Daarom staan jouw eigen casussen en jouw eigen werkzaamheden ten aanzien van die casussen centraal in deze cursus. Je bereidt daarom vóórdat de cursus begint casussen voor zodat je tijdens de cursus achter de (bij voorkeur eigen) computer aan de slag kunt met die casussen. Tijdens de cursus zul je alleen met je eigen casussen werken of met onze casussen. 

Het is dus niet nodig om je casussen te anonimiseren. Als je wel hecht aan anonimiseren: niet zo ver gaan dat je ook de adressen onzichtbaar maakt want die heb je nodig tijdens het oefenen. Uiteraard zullen we na iedere ronde oefenen met de casussen even op groepsniveau bespreken hoe het ging. Daarbij draait het nadrukkelijk alleen om jouw werkzaamheden en niet om de privacygevoelige informatie uit de casus die je gebruikt hebt voor het oefenen.

Bijzonderheden

Tijdens de cursus wordt constant geoefend met eigen casussen. Na afloop van de cursus ga je schaduwdraaien binnen je organisatie en zo controleren of alle benodigde werkafspraken al gemaakt zijn. Bovendien ga je het geleerde ten aanzien van de BOPA toepassen op een door ons aangeleverde casus. Je behandelt die casus alsof de Omgevingswet al in werking getreden is en stuurt ons je toetsingsformulier ter beoordeling. Aan de hand daarvan checken wij of je de stof al voldoende in de vingers hebt, of nog niet.

Programma
Voorbereiding dag 1

Als voorbereiding op de eerste lesdag krijg je enkele opdrachten die je kennis laten maken met de nieuwe software en neem je je eigen casussen mee, waarmee je tijdens deze lesdagen oefent.

Dag 1: Introductie + toetsen aan het omgevingsplan (iedereen)
 • Verandering regels, software en manier van werken
 • Van ruimtelijkeplannen.nl naar DSO
 • Van OLO naar DSO
 • Knip bouwvergunning in bouwtechnische activiteit en omgevingsplanactiviteit
 • Vergunningsvrije bouwtechnische activiteiten
 • Vergunningsvrije omgevingsplanactiviteiten
 • De omgevingsplanactiviteit (OPA) als voldaan wordt aan het omgevingsplan
Voorbereiding dag 2

Als voorbereiding op dag 2 ga je met je eigen casussen aan de slag. Hierop pas je de regels en nieuwe manier van werken toe. Daarnaast ga je op zoek naar raadsbesluiten van jouw gemeente in het kader van de Omgevingswet. Dit neemt ongeveer 3 uur in beslag.

Dag 2: Afwijken van het omgevingsplan (iedereen)
 • De OPA en BOPA (buitenplanse omgevingsplanactiviteit) als er afgeweken moet worden van het omgevingsplan
 • Procedureregels BOPA (inclusief participatieplicht)
 • Advies- en instemmingsrecht hogere overheden BOPA
 • Toetsingscriteria BOPA (inclusief kruimelbeleid)
 • Als organisatie oefenen: schaduwdraaien
Eindopdracht

De eindopdracht bestaat uit schaduwdraaien binnen je eigen organisatie en het toepassen van de nieuwe regels op een BOPA-casus. Dit neemt ca. 3 uur in beslag. De uitwerking van deze casus lever je in bij de docenten en zij checken of je de stof voldoende beheerst. 

Dag 3: Het omgevingsplan wijzigen en opbouwen (beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening)

De beleidsmedewerkers volgen nog een derde lesdag, specifiek voor hun werkzaamheden. Als voorbereiding neem je twee casussen mee.

 

 • Evenwichtige toedeling van functies aan locaties (inclusief ja, mits)
 • Intaketafel & omgevingstafel (inclusief ketenpartners)
 • Wijzigen of afwijken
 • Procedureregels & software wijzigen omgevingsplan
 • Van tijdelijk naar definitief omgevingsplan
Na deze cursus weet je hoe je onder de Omgevingswet:
check
Casussen toetst aan het omgevingsplan
check
Bouwaanvragen vergunt die aan het omgevingsplan voldoen
check
Bouwaanvragen vergunt die niet aan het omgevingsplan voldoen
check
Het omgevingsplan van rechtswege wijzigt ten behoeve van een bouwplan
check
Toewerkt naar het definitieve omgevingsplan
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina