Leergang adviseur integrale gebiedsontwikkeling
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
04-11-2024
4 dagen
Utrecht
€2.249,00
Andere data en locaties
-Modernisering grondbeleid- Wil jij praktisch toepasbare kennis opdoen op alle aspecten van gebiedsontwikkeling in hun onderlinge samenhang, dan is de leergang gebiedsadviseur echt iets voor jou!
circles
Inleiding

De komende jaren staat er buiten van alles te gebeuren. Tot 2030 moeten er 900.000 extra woningen worden gebouwd met alles wat daar aan natuur, recreatie, voorzieningen en mobiliteit bij hoort. Daarnaast zal een groot deel van het landelijk gebied een grote transformatie ondergaan om de uitstoot van stikstof tegen te gaan.

 

Woningbouw in een integrale gebiedsontwikkeling is de rode draad in deze praktijkleergang. We hebben veel aandacht voor de noodzaak van versnelling en de druk die daar, met name vanuit het ministerie, op wordt gelegd versus de verschillende signalen die er zijn dat woningbouw mogelijk kan stagneren. We bekijken verschillende scenario’s en wat dit voor gemeenten en andere partijen gaat betekenen en hoe we daarmee om moeten gaan. Gebiedsontwikkeling wordt daarmee belangrijker dan ooit. De rol die gemeenten daarin spelen ook.

 

Vanuit de praktijk komen steeds alle aspecten aan bod die jou als projectleider, beleidsmedewerker, jurist of planeconoom inzicht en kennis geven van alles wat er bij komt kijken.

circles
Doelgroep

Projectleider, beleidsmedewerker, jurist of planeconoom.

Programma
Van ambitie naar integrale uitvoering
 • Vertalen van maatschappelijke ambities en uitdagingen naar concrete opgave voor gebiedsontwikkeling
 • Belangen, risico's en stakeholders
 • Projectmatige opzet
 • Rollen en bevoegdheden
 • Opdrachtgeverschap
Grondbeleid en integrale afwegingen
 • Grondbeleid en waarde-creatie
 • Bereiken van ruimtelijke en maatschappelijke doelen
 • Het waarderen van het maatschappelijk belang
 • Samenwerken
 • Gebied op de kaart zetten om investeerders te enthousiasmeren
Kostenverhaal en instrumentarium grondbeleid
 • Eigenaarschap grond
 • Verhalen van kosten
 • Instrumenten in het grondbeleid, het proces van aan- en verkopen, diverse contractvormen en vormen van kostenverhaal onder de Omgevingswet
 • Omgaan met uitdagingen als: aanbesteding, staatssteun, gevolgen van het Didam-arrest
Grond- en opstalexploitatie
 • Ervaar wat er gebeurt met het resultaat wanneer uitgeefbaarheid, programma, rente, fasering verandert
 • Relatie tussen grondexploitatie, opstalexploitatie en beheerexploitatie
 • Meest gebruikte methodieken van grondprijzen en berekeningen in de verschillende exploitaties
 • Belang en wijze van goed risicomanagement
 • Hoe financiële uitkomsten zich verhouden tot mogelijke maatschappelijke kosten en baten
Stappen in de ruimtelijke planvorming
 • Stappen en mogelijkheden in proces van ruimtelijk planvorming in de Omgevingswet
 • Relevantie en volgorde van begrippen als beeldkwaliteit, stedenbouwkundig ontwerp, volkshuisvestelijk programma, verkaveling, richting en beheer
 • Mogelijkheden voor versnelling en integrale benadering
 • Strategie mbt communicatie en participatie
Actualiteit woningbouw in gebiedsontwikkeling
 • Mogelijkheden voor versnelling en integrale benadering en betrokken partijen
 • Hoe ga je in beleid, bedrijfsvoering en met samenwerkingspartners om met effecten van economische conjunctuur vs lange termijn visie en behoeften
 • Hoe neem je het bestuur mee die met een veel kortere termijn agenda werkt en handelt 
Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

We inventariseren graag jullie persoonlijke leerdoelen door middel van een kort intakeformulier. Zo kunnen we de inhoud van de opleiding nog beter afstemmen op jullie wensen en behoeften. In deze opleiding behandelen we een praktijkcasus die tijdens de opleiding steeds uitgebreider en complexer wordt. Zo koppel je de theorie direct aan de praktijk.

 

Bijzonderheden

Na afloop van de leergang wordt met elk van de deelnemers afzonderlijk een afspraak gemaakt waarin vragen uit de eigen praktijk centraal staan en beantwoord kunnen worden door de docenten.

Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina