Actualiteitencollege Nederlands nationaliteitsrecht (RWN)
03-10-2019 / 1 dag
Utrecht
€ 369,00
In dit actualiteitencollege brengen we je op de hoogte van de laatste beleidswijzigingen en meest recente jurisprudentie van het Nederlands Nationaliteitsrecht.
Inleiding
Inleiding

Bij de uitvoering van het nationaliteitsrecht volgen de veranderingen elkaar snel op. De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederanderschap wordt op grond van landelijke afspraken altijd op vier vaste momenten gewijzigd. In dit actualiteitencollege worden de laatste wijzigingen besproken.

Doelgroep

Medewerkers van de afdeling Burgerzaken die zich bezighouden met de intake en/of de behandeling en beoordeling van naturalisatie- en optiedossiers. Ook is deze cursus zeer geschikt voor medewerkers BS en BRP.

Programma
  • In dit actualiteitencollege nemen wij de Rijkswet op het Nederlanderschap nog eens door inclusief de meest recente wijzigingen van de handleiding RWN.
Werkwijze
Bijzonderheden
Werkwijze

Tijdens dit college ga je in individuele of groepscasussen direct aan de slag met de behandelde stof. We nodigen je uit om vooraf specifieke casussen aan te dragen, die we tijdens het college kunnen behandelen. Binnen dit college is er natuurlijk ook voldoende ruimte voor eigen praktijkvragen.

Bijzonderheden

Ben je geïnteresseerd in een algehele cursus op het gebied van optie en naturalisatie, kies dan voor de cursus 'Nederlands Nationaliteitsrecht (RWN): Optie & Naturalisatie'.

Resultaat
Na afloop van dit college ben je op de hoogte van de laatste wijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van het Nederlandse Nationaliteitsrecht en ken je de meest recente jurisprudentie op dit gebied.
Ook weet je wat voor impact deze actualiteiten hebben op de praktijk van de uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap.
Cursus
Docent
Tonny Kastelein-den Engelsman
Docent
Yeter Yen