Nederlands Nationaliteitsrecht (RWN): Optie & Naturalisatie
Eerstvolgende datum:
09-11-2021 / 2 dagen
Utrecht
€ 899,00
Je leert in deze cursus welke mogelijkheden er zijn tot Optie en Naturalisatie en wat de bijbehorende hoofdregels, uitzonderingen en aandachtspunten zijn.
Inleiding
Inleiding

Bij de toepassing van het Nationaliteitsrecht volgen de veranderingen elkaar in snel tempo op. Als medewerker van de afdeling Burgerzaken krijg je aan de balie op verschillende gebieden te maken met de uitvoering van de Rijkswet.

Daarnaast heb je een belangrijke rol bij het in behandeling nemen van naturalisatieverzoeken en optieverklaringen. Voor de uitvoering van je werkzaamheden heb je parate kennis nodig van de actuele wet- en regelgeving. Die kennis brengen we je in deze cursus bij.

Doelgroep

Medewerkers Burgerzaken die te maken hebben met de informatieverstrekking over en de behandeling van naturalisatieverzoeken en optieverklaringen en de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Programma
Dag 1: Naturalisatie
 • Procedure
 • Voorwaarden voor naturalisatie (hoofdregels en uitzonderingen)
 • Toelating en hoofdverblijf
 • Inburgeringsvereiste (hoofdregels en ontheffingen)
 • Regeling bewijsnood
 • Adviseren burger over mogelijkheden tot naturalisatie en aandachtspunten daarbij
 • Mee- of na- naturalisatie kinderen
 • Openbare orde toets
 • Vaststelling/wijziging geslachtsnaam
 • Hardheidsclausule
 • Integrale casus
Dag 2: Optie
 • Procedure
 • Voorwaarden optiebepalingen inclusief uitzonderingen
 • Regeling bewijsnood en naamsvaststelling
 • Adviseren burger over mogelijkheden tot optie en aandachtspunten daarbij
 • Afstand nationaliteit
 • Toelating en hoofdverblijf
 • Mee-opterende kinderen
 • Integrale casus
Werkwijze
Een week voorafgaand aan de eerste cursusdag ontvang je een link naar onze digitale leeromgeving. Voorbereiding is hierdoor mogelijk en je beschikt daarmee ook over naslagwerk, dat vaak zal bestaan uit links naar authentieke bronnen. Verder wisselen we korte theoretische inleidingen af met voorbeelden uit de praktijk en groepsopdrachten. Met verschillende praktijkgerichte casussen vergroot je je kennis en inzicht en leer je deze direct toe te passen in de praktijk. Binnen deze cursus is er natuurlijk ook voldoende ruimte voor eigen praktijkvragen en ervaringen.
Resultaat
Na afloop van de cursus ken je de regelingen Optie en Naturalisatie met bijbehorende voorwaarden (hoofdregels en uitzonderingen). Je kunt burgers adviseren over de procedures, mogelijkheden, aandachtspunten en vereisten hiervan en kunt vaststellen of aan de voorwaarden en vereisten is voldaan. Je kent ook de afwijzingsgronden en kunt burgers adviseren over de mogelijkheden voor hun kinderen.
Je kunt beoordelen of aan de voorwaarden voor toelating en hoofdverblijf is voldaan, kent de procedure van bewijsnood en kunt de burger informeren over de openbare orde toets. Ook kun je burgers adviseren over naamsvaststelling bij zowel Optie als Naturalisatie.
Cursus
Docent
Yeter Yen
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst