Nederlands Nationaliteitsrecht (RWN): Optie & Naturalisatie
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
10-09-2024
2 dagen
Utrecht
€1.029,00
Andere data en locaties
Je leert in deze cursus welke mogelijkheden er zijn tot Optie en Naturalisatie en wat de bijbehorende hoofdregels, uitzonderingen en aandachtspunten zijn.
circles
Inleiding

Bij de toepassing van het Nationaliteitsrecht volgen de veranderingen elkaar in snel tempo op. Als medewerker van de afdeling Burgerzaken krijg je aan de balie op verschillende gebieden te maken met de uitvoering van de Rijkswet.

Daarnaast heb je een belangrijke rol bij het in behandeling nemen van naturalisatieverzoeken en optieverklaringen. Voor de uitvoering van je werkzaamheden heb je parate kennis nodig van de actuele wet- en regelgeving. Die kennis brengen we je in deze cursus bij.

circles
Doelgroep

Medewerkers Burgerzaken die te maken hebben met de informatieverstrekking over en de behandeling van naturalisatieverzoeken en optieverklaringen en de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Programma
Dag 1: Naturalisatie
 • Procedure
 • Voorwaarden voor naturalisatie (hoofdregels en uitzonderingen)
 • Toelating en hoofdverblijf
 • Inburgeringsvereiste (hoofdregels en ontheffingen)
 • Regeling bewijsnood
 • Adviseren burger over mogelijkheden tot naturalisatie en aandachtspunten daarbij
 • Mee- of na- naturalisatie kinderen
 • Openbare orde toets
 • Vaststelling/wijziging geslachtsnaam
 • Hardheidsclausule
 • Integrale casus
Dag 2: Optie
 • Procedure
 • Voorwaarden optiebepalingen inclusief uitzonderingen
 • Regeling bewijsnood en naamsvaststelling
 • Adviseren burger over mogelijkheden tot optie en aandachtspunten daarbij
 • Afstand nationaliteit
 • Toelating en hoofdverblijf
 • Mee-opterende kinderen
 • Integrale casus
Resultaat
check
Na afloop van de cursus ken je de regelingen Optie en Naturalisatie met bijbehorende voorwaarden (hoofdregels en uitzonderingen). Je kunt burgers adviseren over de procedures, mogelijkheden, aandachtspunten en vereisten hiervan en kunt vaststellen of aan de voorwaarden en vereisten is voldaan. Je kent ook de afwijzingsgronden en kunt burgers adviseren over de mogelijkheden voor hun kinderen.
check
Je kunt beoordelen of aan de voorwaarden voor toelating en hoofdverblijf is voldaan, kent de procedure van bewijsnood en kunt de burger informeren over de openbare orde toets. Ook kun je burgers adviseren over naamsvaststelling bij zowel Optie als Naturalisatie.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina