De bevoegdheden van de gemeente bij woonoverlast
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
05-11-2024
1 dag
Utrecht
€699,00
Andere data en locaties
Hoe pak je de verschillende soorten woonoverlast aan? Met welke partners doe je dit en welke instrumenten en bevoegdheden heb je als gemeente of woningcorporatie? En, heel erg belangrijk, hoe kom je het best tot een gezamenlijke aanpak?
Woonoverlast
Woonoverlast

De hond van de buren die dag en nacht blaft, bonkende muziek tot diep in de nacht, omwonenden die weigeren om het portiek of hun woning schoon te houden. Maar ook treiterijen, bedreigingen, hennepkwekerijen of prostitueren vanuit de woning, overbewoning of illegale verkamering. En niet te vergeten de toenemende problematiek rondom verwarde personen of hoarding.

 

Allemaal zaken waarbij veiligheid en leefbaarheid in het geding komen. Daar wil je als gemeente werk van maken!

Hoe pak je de verschillende soorten woonoverlast aan? Met welke partners doe je dit en welke instrumenten hebben jij en je partners ter beschikking? En, heel erg belangrijk, hoe kom je het best tot een gezamenlijke aanpak. Een aanpak om woonoverlast te bestrijden maar ook te voorkomen. De Wet aanpak woonoverlast biedt gemeentes mogelijkheden om woonoverlast adequaat aan te pakken en maatwerk te leveren.

circles
Doelgroep

Medewerkers
- openbare orde en veiligheid

- juridische zaken

- omgevingsrecht

- verhuur onroerende zaken

- van woningcorporaties

 

Programma
Onderwerpen
  • De Wet Aanpak Woonoverlast
  • Mogelijkheden van een gedragsaanwijzing
  • Mogelijkheden Huisverbod
  • Preventie
  • De gevolgen van opkopen van vastgoed voor de verhuur
  • Kamerverhuur
  • Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek (Rotterdamwet)
  • Ervaringen tot nu toe
In huis

Deze training is ook zeer geschikt om in huis te organiseren en daarbij de verschillende disciplines uit te nodigen (denk aan juristen, medewerkers vakafdeling, zorgmedewerkers (eventueel GGD) en handhavers) maar ook de verschillende partners zoals wijkagenten, woningcorporaties en zorgpartijen. Ervaringen uitwisselen, afspraken maken over de meldingen (waar komen welke meldingen binnen en wie pakt ze op?) en afspraken om tot structureel overleg te komen over bepaalde casussen.

 

Kiest u voor een in huis training met verschillende disciplines en partners, adviseren wij u voor deze training twee dagen uit te trekken. Er is dan tijd en ruimte voor uitwisseling en wellicht al te komen tot de eerste afspraken. Onze trainers begeleiden u daarin.

Resultaat
check
Inzicht hoe de gemeente met de Wet Aanpak Overlast woonoverlast kan bestrijden
check
Inzicht hoe je woonoverlast kunt voorkomen
check
Inzicht hoe je als gemeente de leefbaarheid kan verbeteren
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina