De bevoegdheden van de gemeente bij woonoverlast
Eerstvolgende datum:
13-11-2019 / 1 dag
Utrecht
€ 649,00
Welke bevoegdheden heeft een gemeente bij woonoverlast? En wat is daarin veranderd? Je leert het allemaal in deze cursus!
Woonoverlast
Woonoverlast

Er zijn vormen van ernstige woonoverlast die al voldoende zijn om een uithuisplaatsing of woningsluiting te rechtvaardigen. De Gemeentewet geeft daarvoor specifieke bevoegdheden. Deze kunnen niet worden ingezet voor de hond van de buren die dag en nacht blaft, voor bonkende muziek tot diep in de nacht, als omwonenden weigeren om het portiek schoon te houden, als buren ’s nachts luidruchtige gasten hebben of bij structurele overlast, treiterijen en bedreigingen, waardoor veiligheid en gezondheid van de leefomgeving in het geding is. Wel zijn er civielrechtelijke mogelijkheden voor omwonenden. De burgemeester krijgt er op dit gebied een belangrijk instrument bij. 

De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2017 ingestemd met het initiatief wetsvoorstel ‘Wet aanpak woonoverlast’ om de burgemeester de bevoegdheid te geven de overlastgever een specifieke gedragsaanwijzing te geven, zoals de overlastgever te dwingen zijn hond te muilkorven of binnen te houden, de muziek zachter te zetten, een bezoekersverbod in te stellen of om een gebod te geven om de structurele overlast, treiterijen en bedreigingen te beëindigen. Kortom, met de nieuwe wet kan de burgemeester maatwerk leveren. In deze cursus komt de ‘Wet aanpak woonoverlast’ uitgebreid aan bod. Hierbij is ook aandacht voor de nieuwe bevoegdheden van de burgemeester en het bestrijden van overlast als gevolg van gebruik van drugs en het telen van hennep in een woning. Want wist je dat er een recent wetsontwerp is ingediend om drugspanden sneller te kunnen sluiten?

Doelgroep

Medewerkers openbare orde en veiligheid, medewerkers juridische zaken, medewerkers omgevingsrecht, medewerkers verhuur onroerende zaken en medewerkers van woningcorporaties.

Programma
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
 • De vele vormen van woonoverlast waar de gemeente bij betrokken is
 • De positie van omwonenden (behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden):
  • Kan de civiele rechter uitkomst bieden?
  • Kan de ‘Wet Victoria’, ‘Wet Victor’, ‘Rotterdamwet’ of ‘Wet Damocles’ uitkomst bieden?
  • Kan de ‘Wet aanpak woonoverlast’ uitkomst bieden?
  • Kan de ‘Wet tijdelijk huisverbod’ uitkomst bieden?
  • Wat zijn de mogelijkheden van bezwaar en beroep bij de bestuursrechter?
Werkwijze
De opsomming van de (deel)onderwerpen is niet uitputtend. In overleg kunnen hier andere onderwerpen aan worden toegevoegd. Tijdens de cursus heb je voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Wil je vooraf een casus inbrengen? Dat kan door, na aanmelding, te mailen naar cursus@segment.nl o.v.v. ‘De bevoegdheden van de gemeente bij woonoverlast’.
Resultaat
Na afloop van de cursus heb je inzicht in de civielrechtelijke mogelijkheden voor omwonenden bij woonoverlast en de mogelijkheden van de ‘Wet Victoria’, de ‘Wet Victor’, de ‘Rotterdamwet’ en de ‘Wet Damocles’.
Je kent de specifieke gedragsaanwijzingen op grond van de ‘Wet aanpak woonoverlast’ en de toepassing van de ‘Wet tijdelijk huisverbod’. Tot slot weet je hoe je overlast als gevolg van gebruik van drugs en hennepteelt kunt bestrijden.
Cursus
Docent
Laura Penders
Docent
Petra Weggemans
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83