Prijs: € 0,00

Overzicht

Inleiding

Dat feedback nodig is in een professionele omgeving weet iedereen.
Vaak is men bij het geven van feedback bezorgd om de relatie met de ander. Dat is inderdaad een risico wanneer je alleen iets zegt over het functioneren van de ander. Minder kwetsbaar wordt het wanneer je iets zegt over je eigen behoeften en wensen en daar verantwoordelijkheid voor neemt.
Door aan te geven aan de ander hoe die je zou kunnen helpen om je doelen te bereiken. Dan is het een opening voor een (feedback-) gesprek.
Feedback: los van oordelen en aannames.

Doelgroep

Iedereen die samenwerkt, leiding geeft of service verleent aan klanten. Kortom, iedereen die contact heeft met anderen.

Resultaat

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat:

 1. de regels te kennen voor het geven en ontvangen van feedback
 2. gedrag in objectieve termen kort en bondig te beschrijven
 3. het onderscheid tussen waarnemen en oordelen te illustreren met voorbeelden
 4. de behoeften van anderen bij het geven/ontvangen van feedback te herkennen
 5. het belang van het geven en ontvangen van feedback te onderkennen
 6. hun eigen valkuilen in communicatie te herkennen en weten hoe hiermee om te gaan.

Studieprogramma

Programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Korte opfris communicatietheorie
 2. Regels voor feedback (geven en ontvangen)
 3. Voetangels en klemmen
 4. Persoonlijke ervaringen en uitdagingen
 5. Oefenen
 6. Individuele voornemens.
 7. Verschil tussen feedback en aanspreken

Werkwijze

De training is gebaseerd op het opdoen van leerervaringen. De regels voor het geven en ontvangen van feedback worden kort uiteengezet, waarna het oefenen begint. Alle deelnemers komen aan bod, zowel bij het geven als het ontvangen van feedback. Eigen kracht en ontwikkelpunten worden belicht en door middel van feedback besproken.
Een professionele trainingsacteur zorgt op natuurgetrouwe wijze naast de trainer voor optimale leermogelijkheden.

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze training verzorgen wij uitsluitend in huis (ook regionaal of in samenwerkingsverbanden).
Het aantal trainingsmogelijkheden is onbeperkt.
Daarbij is maatwerk ons specialisme.

Andere opzet voor deze cursus?
Geïnteresseerd in deze cursus, maar wilt u een andere opzet of inhoud? Neem contact met ons op.