Ambtelijk Vakmanschap
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
06-11-2024
4 dagen
Utrecht
€2.249,00
Andere data en locaties
Maak het verschil in jouw gemeente als ambtelijk vakman!
circles
Inleiding

Ben je klaar om echt impact te maken binnen jouw gemeente? Heb jij veel inhoudelijke kennis over je werk, maar voel je soms dat je méér kunt bereiken als je de complexe dynamiek van het ambtelijk speelveld volledig doorgrondt? Dan is deze leergang de sleutel tot succes! 


Dag in, dag uit maak jij keuzes, waarbij je balanceert tussen de individuele burger en de lokale maatschappij als geheel.
In deze unieke leergang verandert het doolhof van het politieke krachtenveld in een omgeving waarin jij je strategisch kunt bewegen.

 

Ontdek de volgende vier invalshoeken die hierbij komen kijken:
     •   Het beroep
     •   De burger 
     •   De organisatie
     •   Jijzelf als ambtenaar

 

Jij wordt de steunpilaar waar burgers en collega’s op kunnen bouwen. Je bent niet alleen sterk in je werk, maar ook een begripvolle sparringpartner die het verschil maakt in een ambtelijke omgeving.

circles
Doelgroep

Iedereen die werkzaam is bij de gemeente. 

Werkwijze

Deze leergang wordt gegeven door zeer ervaren ambtenaren, die als geen ander weten hoe het in de gemeente werkt. Tijdens de leergang werken we aan een casus die je afrondt op de laatste trainingsdag. Alle aspecten van het ambtelijk vak komen hierin aan de orde.

Programma
Dag 1 - Werken in een politiek bestuurlijke omgeving

Het beroep

 • Ambtenaar als vak
  • Jouw positie in het politiek krachtenveld
  • Welke competenties heb je nodig?
 • Maatschappelijke sensitiviteit 
  • In relatie tot je directe collega's 
  • Politiek Bestuurlijke sensitiviteit 
 • Polderend werken
  • Dienend persoonlijk leiderschap als basis
  • Ambtelijke en eigen integriteit/ethiek en loyaliteit 
Dag 2 - Menselijke maat

De burger

 • Relatie burger - ambtenaar 
 • Wettelijk kader 
  • Korte inleiding Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • De beginselen van behoorlijk bestuur en de behoorlijkheidsnormen
  • Maatwerk op grond van de Awb, wanneer en op welke gronden?
 • De informele aanpak
  • Wat is de informele aanpak, wat zijn de voordelen en waar kan het worden toegepast?
  • De informele aanpak en maatwerk
Dag 3 - Een transparante overheid

De organisatie

 • Relatie, organisatie en burger
  • Transparantie, hoe dan?
  • Actieve openbaarheid; wat moeten we uit eigen beweging openbaar maken?
 • Passieve en actieve openbaarheid
  • Wat houdt de Wet open overheid in?
  • Wat moet nu al actief openbaar gemaakt worden?
  • Stappenplan: Wat valt er wel onder de Woo en wat niet?
  • Welke van uw stukken moeten bij een Woo verzoek worden verstrekt (en wat mag weggelakt worden)?
 • Geheimhouding door Raad en College 
Dag 4 - Persoonlijke ontwikkeling

'Ik'

 • Omgaan met meervoudige belangen en complexe problematiek
  • Oefenen met eigen casuïstiek
  • Integraal denken en werken
 • Overtuigen
  • 7 wetten van beïnvloeding
  • Verleiderschap
 • Weerstanden
  • Stakeholders analyse 
  • Omgaan met weerstand 
 • Ethische norm
  • Wat is verantwoordbaar in de functie die je uitvoert in de organisatie?
  • Model voor ethische afweging 
  • Oefenen met dilemma's 
Resultaat
check
De deelnemers leren het mooie vak als ambtenaar kennen
check
De deelnemers leren hoe ze zich kunnen bewegen in het ambtelijk en politiek krachtenveld
check
De deelnemers leren een transparante overheid vorm te geven
check
De deelnemers leren om te gaan met meervoudige belangen in hun werk
check
Deelnemers leren de menselijke maat toe te passen in hun werk, op grond van een wettelijk kader
check
De deelnemers kunnen een verbinding maken tussen de burger en de overheid
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina