Raad en Daad - 'Rechtmatigheidsverantwoording'
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Andere data en locaties
circles
Inleiding

Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording legt vanaf 2023 niet de accountant maar het college verantwoording af aan de raad over het (financieel) rechtmatig handelen. Wat houdt deze rechtmatigheidsverantwoording precies in? Welke criteria zijn daarbij van belang? Wat wordt de taak van de accountant? Wat is het verschil tussen de rechtmatigheidsverantwoording en een in control statement? Welke kaders (bijvoorbeeld tolerantiegrenzen), kun je stellen? Hoe voer je een inhoudelijk goed gesprek met het college om je kader stellende en controlerende rol te versterken? Welke instrumenten heb je als raad voordat de verantwoording wordt afgegeven? Je hebt daarvoor niet alleen kennis nodig van de rechtmatigheidsverantwoording, maar ook van de (maatschappelijke) betekenis van de rechtmatigheidscriteria.

Programma
Financiële rechtmatigheid, wat is dit eigenlijk?
Criteria financiële rechtmatigheid
Welke rol heeft het college en de interne organisatie?
Kaders en verantwoording
Werkwijze

Een praktische uitleg verbindt de theorie met de mogelijkheden in de praktijk. 

Resultaat
check
Je kent de belangrijkste begrippen op het gebied van rechtmatigheid
check
Controle door bepaling rapporteringsgrenzen en tolerantiegrenzen
check
Kennis van de inhoud van de rechtmatigheidsverantwoording
check
Sturingsmogelijkheden voor de raad
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina