Raad en Daad - 'Grip op het sociaal domein'
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Andere data en locaties
Visie, behoefte en kosten
circles
Inleiding

De kosten van het sociaal domein zijn al jaren stijgende als gevolg van toenemende zorgvraag en zorgzwaarte. Veel gemeenten blijven daardoor niet binnen budget. Welke financiële middelen heeft de gemeente tot haar beschikking voor het sociaal domein? Hoeveel beleidsruimte heeft de gemeente t.a.v. de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet? Wat is de samenhang tussen deze wetten? Is alles dichtgetimmerd of kan de raad zelf een koers bepalen? Wat is de invloed van de raad op regionale samenwerking? Wat kun je als gemeente doen tegen zorgfraude? Hoe kun je de voortgang van de uitvoering monitoren? Om deze vragen te beantwoorden is inzicht nodig in dit complexe veld. Niet alleen in de regelgeving en de bekostiging, maar vooral ook in wat de mogelijkheden zijn voor ‘eigen’ beleid. Wat willen wij als raad?

Programma
Wettelijk kader en de bekostiging
Koersbepaling en kaderstelling
Regionale samenwerking
Inkoop en toezicht
Informatievoorziening en controlemechanismen
Werkwijze

De uitleg van theoretische onderwerpen wordt verlevendigd en onderbouwd met casuïstiek.

Na deze training heb je:
check
inzicht in de financiële stromen en problematiek van het sociaal domein
check
inzicht in de samenhang tussen Participatie, Jeugdzorg en WMO
check
inzicht in de ruimte om een eigen koers te bepalen
check
inzicht in de instrumenten voor regie en controle.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina