Raad en Daad - 'Grondbeleid en regie op gebiedsontwikkeling''
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Andere data en locaties
Hoe houd je regie op gebiedsontwikkeling?
circles
Inleiding

De Realisatie van (betaalbare) woningen, de toenemende zorgvraag, omgaan met klimaatverandering, de energietransitie etc. vragen om regie door overheden. Regie die ook kan zorgen voor versnelling van de woningbouw en de aanleg van de infrastructuur. Via een actief dan wel faciliterend grondbeleid kunnen gemeenten invulling geven aan deze regierol. Welke instrumenten staan ter beschikking? Hoe kunnen kosten optimaal worden terugverdiend dan wel worden verhaald op marktpartijen? Wat gaat er veranderen als de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt. In deze training staat het gemeentelijk grondbeleid centraal. Welke vormen van grondpolitiek zijn er en wat zijn de voor- en nadelen. Theorie en praktijk komen uitgebreid aan de orde.

Programma
Grondbeleid en regie bij integrale gebiedsontwikkeling
Actief, interactief en facilitair grondbeleid
Kostenverhaal in de Wet ruimtelijke ordening en de Omgevingswet. Welke kosten zijn verhaalbaar?
Het verhalen van investeringen in natuur en infrastructuur op projectontwikkelaars.
Gebiedsontwikkeling in samenwerking met de markt. Welke vormen van publiek-private samenwerking zijn er? Wat zijn de voor- en nadelen?
Werkwijze

Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden kennis en inzicht op interactieve wijze verworven.

Na deze training heb je:
check
inzicht in de regierol bij nieuwe gebiedsontwikkelingen via het gemeentelijk grondbeleid
check
kennis van het grondbeleid en kostenverhaal in de nieuwe Omgevingswet en
check
hoe dit nieuwe instrumentarium kan worden geïmplementeerd in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina