Module Zelfontwikkeling (V2)
Eerstvolgende datum:
02-12-2021 / 2 dagen
Utrecht
€ 950,00
Wil je inzicht krijgen in jouw vaardigheden en competenties? Dan is deze module voor jou!
Inleiding
Inleiding

Deze module is bedoeld voor elke medewerker Burgerzaken. Medewerkers met de juiste houding, het bijbehorende gedrag en het vermogen om zich continu aan te passen aan de veranderende vraag van burgers, overheid, maatschappij en de organisatie vormen het fundament voor de dienstverlening van de toekomst. Na het volgen van deze module beschikt de medewerker over inzichten en vaardigheden om zichzelf blijvend te verbeteren, zich blijvend te ontwikkelen en (nieuwe) competenties, kennis en vaardigheden te verwerven, om als professional mee te kunnen blijven bewegen met veranderingen binnen Burgerzaken.

 

De module Zelfontwikkeling maakt een verplicht onderdeel uit van de NVVB publieksacademie diploma Basiskennis Burgerzaken

Examenvorm: vaardigheid.

 

Voor het vaardigheidsexamen van de module Zelfontwikkeling ontwikkelt de kandidaat een reflectieverslag over zichzelf aan de hand van zeventien aspecten verdeeld over de competenties werkhouding, flexibiliteit en verantwoordelijkheid (zelforganiserend). Aan de hand van onder meer voorbeelden uit de eigen situatie laat de kandidaat zien hoe de kandidaat omgaat met bijvoorbeeld openstaan voor ideeën van anderen en of de kandidaat zelf actief met voorstellen komt. Het reflectieverslag wordt beoordeeld door een beoordelaar. Vervolgens vindt een beoordelingsgesprek plaats via Teams. De beoordelaar beoordeelt het reflectieverslag en het gesprek als een geheel (dus niet elk onderdeel apart).

Doelgroep

Medewerkers op mbo-4 niveau (NLQF4) die binnen de publieke dienstverlening werkzaam zijn.

Medewerkers burgerzaken die zich richten op het behalen van het NVVB publieksacademie Basiskennis Burgerzaken diploma.

Programma
Dag 1
 • Wat zijn jouw persoonlijke leerdoelen?
  • Werken met de SMART(O) methodiek
 • Onderzoeken hoe je leert m.b.v. Kolb
 • Opstellen PvA
 • Flexibiliteit, out-of-the-box denken, meebewegen creativiteit
 • Cirkel van invloed
 • PDCA, cirkel voor verbeterprocessen en voorstellen
Dag 2
 • Basismodel communicatie
 • Growth & fixed mind
 • Feedback geven en ontvangen
 • Theorie 4xG en 3B
 • Complimenten geven en ontvangen
 • Feedforward: durf te vragen en open mind

Segment is opleidingspartner van de NVVB en deze module is ingericht aan de hand van de door de NVVB Publieksacademie beschikbaar gestelde toetsplannen.

 

Examen:

Het examen voor deze module is een bespreking van jouw opgebouwde portfolio naar aanleiding van de opdrachten die je krijgt gedurende de module. Dit examen duurt ongeveer 45 minuten en zal online plaats vinden. Tijdens de eerste lesdag krijg je meer informatie over het examen en het inplannen daarvan.

Werkwijze
De training is intensief en interactief en er wordt van alle deelnemers een actieve houding gevraagd. Tussen de lesdagen wordt verwacht dat je de gegeven opdrachten en casuïstiek maakt en je portfolio opbouwt.
Bijzonderheden
Ga je voor het Diploma Basiskennis Burgerzaken? Bekijk dan onze startmomenten en de bijbehorende aanbieding!
Resultaat
De module Zelfontwikkeling bevordert de vakbekwaamheid en zelfontwikkeling van jou als gemeentelijke dienstverlener en geeft inzicht in je carrière bij de overheid.
Cursus
Docent
Fabia Hooykaas
Cursus
Docent
Anneke Gros
Cursus
Docent
Fabia Hooykaas
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst