Reisdocumenten, rijbewijzen en VOG

Inschrijven
Je kennis over reisdocumenten, rijbewijzen en VOG opfrissen en verbreden? Meld je nu aan voor deze cursus!
Inleiding
Inleiding

De aanvraag en uitreiking van documenten behoren tot de meest voorkomende werkzaamheden bij de balies van Burgerzaken en Publiekszaken.

Het is dus erg belangrijk dat je als medewerker voldoende kennis hebt van de werkprocessen, maar zeker ook van de betreffende wet- en regelgeving. Wij bieden je met deze cursus de oplossing.

Doelgroep

Medewerkers van de afdelingen Burger-/Publiekszaken die werkzaamheden verrichten op het gebied van de aanvraag en uitreiking van documenten: reisdocumenten, rijbewijzen en de verklaring omtrent het gedrag.

Programma
Reisdocumenten:
 • wet- en regelgeving, werkproces
 • signaleringsregister
 • weigeren, bezwaar en beroep
 • toestemming en gezag
 • vervangende toestemming
 • aanvraag vluchtelingen- en vreemdelingenpaspoort
 • aanvraag tweede paspoort
 • fraude en misbruik van reisdocumenten
 • controle echtheidskenmerken
Rijbewijzen
 • wet- en regelgeving, werkproces
 • aanvraag verklaring van geschiktheid
 • omwisseling buitenlands rijbewijs
 • beginners- en puntenrijbewijs
 • controle echtheidskenmerken
 • weigeren afgifte rijbewijs
 • ongeldig verklaren rijbewijs
 • invordering, schorsing, ontzegging rijbevoegdheid
 • categorie T op het rijbewijs
Verklaring omtrent het gedrag
 • wet- en regelgeving
 • werkproces VOG
 • actuele ontwikkelingen: internet aanvraag, VOG vrijwilligers
 • functieprofiel, functieaspect
 • ontvankelijkheid
Resultaat
De kennis over de aanvraag en uitreiking van documenten als reisdocumenten en rijbewijzen wordt opgefrist en verbreed
Ook de kennis van de verklaring omtrent gedrag wordt verbeterd
Cursus
Contact
Patty van den Berg
Vragen? Bel onze programmacoördinator!
Docent
Rien Luijkx