Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
07-10-2024
2 dagen
Utrecht
€1.029,00
Andere data en locaties
Treasury - Follow the money.
circles
Inleiding

Ook zo geïnteresseerd in geldstromen en de effecten van macro-economische en politieke maatregelen op de rente? Hoe groot is bijvoorbeeld het effect van een klein verschil in rente op de financiële positie van een gemeente, gemeenschappelijke regeling, waterschap of provincie met leningenportefeuilles?

 

Er komt natuurlijk nog veel meer aan de orde tijdens deze tweedaagse cursus. Denk daarbij bijvoorbeeld aan actuele zaken, zoals de rol van de gemeente bij de financiering van de energietransitie.

circles
Doelgroep

Treasurer, Commissie Treasury, Financieel Adviseur

Programma
Dag 1
 • Functie van treasury
 • Treasury statuut
 • Wettelijke kaders
 • Treasury organisatie
 • Rente
 • Kasbeheer
 • Balansposten
 • Renterisico
Dag 2
 • Treasury jaarplan
 • Kasstromen
 • Portefeuillehouder
 • Keuze van modaliteiten
 • Procedures bij aantrekken van lening
 • Garantstelling en leningverstrekking
 • BBV notities
 • Actualiteiten
Werkwijze

In een theoretisch gedeelte en met behulp van scenariodenken en andere actieve werkvormen gaan we aan de slag met het treasury jaarplan en de treasurystatuten van de eigen organisatie. Neem die dus mee op je laptop, tablet of smartphone!

Resultaat
check
Je bent in staat een goed advies neer te leggen over het effect van rentewisselingen nu en in de toekomst op de leningenportefeuille van jouw organisatie en daarmee dus op begroting en financiële situatie.
check
Je bent volledig up-to-date over actualiteiten in de duurzaamheidsagenda en de rol van de organisatie bij de financiering van de energietransitie.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina