Raad en Daad - 'Integriteit'
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Soms gaat het mis, hoe kun je de valkuil van niet integer handelen vermijden.
Inleiding
Inleiding

Van politici en bestuurders wordt in hun doen en laten integer gedrag verwacht. Toch gaat het soms - onbewust - mis. Het is een van de oorzaken waardoor de kloof tussen politiek en burger groter is geworden. 

In de module integriteit maak je kennis met de verschillende voorschriften die er op het gebied van integriteit bestaan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt je geleerd hoe je als politicus en bestuurder de valkuil van niet integer handelen kunt vermijden.

Doelgroep

De trainingen zijn ontwikkeld voor raden en raadsleden. Diverse trainingen kunnen ook interessant zijn voor griffiers en/of griffiemedewerkers of voor collegeleden en gemeentesecretarissen.

Programma
  • Wat zijn de formele regels op het gebied van integriteit?
  • Gedragscode voor gemeenteraadsleden en leden van het college
  • Hoe te handelen als in strijd met de formele c.q. informele regels van integriteit dreigt te worden gehandeld
  • Oefeningen aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Werkwijze
Dit is een interactieve bijeenkomst met een theoretisch gedeelte. Van de deelnemers wordt een actieve en inhoudelijke inbreng verwacht.
Resultaat
Na het volgen van deze module weten de deelnemers welke handelingen als niet integer worden beschouwd.
Je weet ook hoe je deze handelingen kunt vermijden.
Cursus
Bijzonderheden
Deze training verzorgen wij uitsluitend in huis (ook regionaal of in samenwerkingsverbanden) en kan tijdens bijvoorbeeld een raadsavond gegeven worden. Maatwerk is ons specialisme en dat maakt het aantal trainingsmogelijkheden onbeperkt.
Wachtlijst