Versneld inzetbare personen Burgerzaken
15 december 2022
Snelle inzetbaarheid van nieuwe medewerkers op Burgerzaken is meer dan gewenst. Met deze twee cursussen ben je meteen inzetbaar op de afdeling.

Ben jij nieuw op Burgerzaken en wil je snel je meerwaarde in de praktijk bewijzen? Met deze 'Leergang VIP Burgerzaken' bereik je dat in 7 dagen! Door de Startersmodule en de Module Nederlandse reisdocumenten en Rijbewijzen te volgen ben je snel inzetbaar op de afdeling!

Na deze modules heb je algemene kennis van hoe de gemeente werkt, meer- en minderjarigheid, de BRP, nationaliteit, fraude, gegevensverstrekking, brondocumenten en de Awb. Ook heb je om zelfstandig aan de balie inzetbaar te zijn voldoende kennis van rijbewijzen en de verwerking van aanvragen, omwisselingen, invorderingen, innemingen en inhoudingen van rijbewijzen. 

 

Daarnaast ben je bekend met de regelgeving rondom Nederlandse reisdocumenten en de verwerking van aanvangen, vernieuwingen en vermissingen van alle Nederlandse identiteits- en reisdocumenten. 

 

Je kan je los inschrijven op onderstaande modules en daarbij vermelden dat het om de Leergang VIP Burgerzaken gaat. 
 

Utrecht:

Startersmodule (B0)
Module Nederlandse reisdocumenten en rijbewijzen (B2)
 

Duur: 7 dagen

Prijs: €2.499,- in plaats van € 2.699,-