Nieuw! Leerlijn Inkoop
01.11.2019
De jaarrekening is nog maar net door de gemeenteraad vastgesteld, als de voorbereiding voor de jaarafsluiting 2019 al weer in volle gang is. Bij veel gemeenten start de accountant op korte termijn de werkzaamheden voor de interim controle. De bevindingen hiervan worden verwerkt in de managementletter die in het college en gemeenteraad (of auditcommissie) besproken zal worden.

Met enige regelmaat bereiken ons via de media berichten dat projecten of aanbestedingen financieel tegenvallen. Bepaalde risico’s zijn onvoldoende onderkend of de gemaakte afspraken pakken verkeerd uit voor een gemeente. Het gevolg: flinke extra kosten die, zeker in het huidige financieel gesternte, moeilijk opgevangen kunnen worden. Een goede risicoscan, effectieve beheersmaatregelen en heldere afspraken kunnen dit voorkomen. Inkoop is dus een belangrijk thema voor gemeenten. Vanuit het financieel aspect, risicobewustzijn maar ook vanuit het oogpunt van rechtmatigheid.

 

Segment biedt daarom een leerlijn inkoop waarin we cursussen aanbieden die het hele proces van inkoop en verantwoording omvatten. Wil je als controller, auditor of financial dat het inkoopproces op orde komt en de risico’s duidelijk in beeld gebracht worden om verrassingen te voorkomen? Begin dan bij de bron, het primaire proces en zorg dat het inkoopproces op orde komt, want alleen een goed uitgevoerde VIC of audit is voor de accountant onvoldoende. En dit is extra belangrijk met de komst van de rechtmatigheids-verantwoording die in 2021 op de gemeenten afkomt.

 

 

Klik hier voor meer informatie.