Moeite met aanbestedingen?
13 november 2023
Voorkom dat jouw bestuur onrechtmatig handelt.

Op 1 december organiseert Segment een masterclass over de controle van de rechtmatigheid bij Europese aanbestedingen. Geen overbodige luxe, gezien de recente bevindingen uit het Integraal Overzicht Financiën Gemeenten 2023 van Binnenlandse Zaken. Het rapport onthult dat ruim één op de tien gemeenten nog altijd worstelt met het correct naleven van aanbestedingsregels, wat resulteerde in afkeurende accountantsverklaringen op rechtmatigheid.

 

Het jaar 2022 bracht voor 46 van de 338 onderzochte gemeenten geen goedkeurende verklaring op rechtmatigheid, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Van deze 46 gemeenten ontvingen zeven zelfs een afkeurende verklaring, waaronder Assen, Doesburg, Lopik, Schagen, Smallingerland, Stichtse Vecht, en Westvoorne. Een zorgwekkende ontwikkeling die benadrukt dat er een urgente behoefte is aan diepgaand begrip en naleving van de aanbestedingsregels.

 

In de masterclass zullen experts ingaan op de specifieke uitdagingen waar gemeenten mee te maken hebben. Het hoofdthema is de noodzaak van een grondige controle van rechtmatigheid bij Europese aanbestedingen. De fouten die in het rapport worden belicht, met name gerelateerd aan het sociaal domein, benadrukken het belang van een gedegen kennis op dit gebied. De fouten variëren van onjuiste tarieven tot verleende zorg die niet overeenkomt met de toegekende beschikkingen.

 

Deze masterclass is niet slechts een gelegenheid om de uitdagingen onder ogen te zien, maar biedt vooral concrete inzichten en praktische tips om de rechtmatigheid van aanbestedingen te waarborgen. De focus ligt op het voorkomen van struikelblokken en het verbeteren van processen in lijn met de geldende regelgeving.

 

Schrijf je in voor de masterclass en ontwikkel een dieper inzicht in de controle van rechtmatigheid bij Europese aanbestedingen. Samen streven we naar een correcte naleving van de regels en een solide basis voor financiële verantwoording.

 

Schrijf je direct in