Leidt op
Adviseert
INSPIREERT
De Kennisscan

Met een kennisscan kijken we naar de status van de vakkennis van je medewerkers. Je ziet in één oogopslag of medewerkers de juiste kennis bezitten, individueel en als team. Je krijgt snel een beeld van de aanwezige kennis binnen je afdeling en van de onderwerpen die aandacht vragen. De scan biedt input voor het persoonlijk ontwikkelplan en het teamontwikkelplan. Daarnaast zorgt het ervoor dat medewerkers nog beter hun werk kunnen doen. Het is mogelijk de bij de medewerkers aanwezig kennis op verschillende niveaus te inventariseren. Daarbij sluiten wij aan op de nieuwste opleidingseisen .

Werkwijze
Uitvoering
Werkwijze

Alle medewerkers van het team maken dezelfde scan. Deze bestaat uit 80 vragen en bevat alle processen die uitgevoerd worden op de afdeling Burgerzaken. In beginsel gaan we uit van de volgende generieke functiegroepen:

 • Medewerker Frontoffice (MBO4)
 • Medewerker Backoffice Burgerzaken (MBO4)
  Seniormedewerker Burgerzaken, Backoffice- & IPR-specialist Burgerzaken (HBO)
 • de kennisscan sluit aan op de dagelijkse praktijk van medewerkers
 • in een kennisscan zijn voorbeelden uit de eigen praktijk verwerkt
 • de kennisscan geeft objectieve en betrouwbare resultaten
Uitvoering
 • De kennisscan is digitaal en bestaat uit meerkeuzevragen.
 • De inhoud van de kennisscan stellen we met de opdrachtgever vast
 • De resultaten koppelen we terug aan de deelnemers en het management
 • De organisatie krijgt een afdelingsrapportage

De kennisscan kan ik twee delen uitgevoerd worden: 

1. Peiling Algemeen Kennisniveau (PAK) voor alle medewerkers
Middels één identieke vragenlijst wordt gepeild wat het gemiddelde kennisniveau van de medewerkers binnen de afdeling is.
2. Peiling Overige Vaardigheden (POV) per functietype
Een aantal functietypen krijgen aanvullend een op maat gemaakte toets. De betreffende medewerker krijgt hierbij casuïstiek met een aantal open vragen voorgelegd.

Is een scan wel nodig?

Ja. Want backoffice en frontoffice groeien op veel plaatsen naar elkaar toe. Met de scan krijg je een objectief beeld over de aanwezige kennis van medewerkers: de talenten van medewerkers binnen de organisatie worden zichtbaar en je krijgt inzicht in waar de 'kennisgaten' zitten. Het geeft ook aan welke processen inhoudelijk sterk of zwak zijn.

De uitkomst van de kennisscan biedt invulling voor een persoonlijk ontwikkelplan van medewerkers of voor teamontwikkeling en geeft hele concrete informatie om een meerjarig opleidingsplan op maat in te kunnen vullen.

De kennisscan is dé tool om je team klaar voor de toekomst te krijgen!
Patty van den Berg | Opleidingscoördinator
Resultaat
De voordelen
Resultaat

Wij presenteren de uitkomst in een rapportage, waarmee je in één oogopslag ziet hoe de afdeling er voor staat. Na deze kennistoets heb je inzicht in het individuele kennisniveau van je medewerkers en kun je een opleidingsplan opstellen om de geconstateerde punten in te vullen.

De voordelen
 •  Je kunt een opleidingsplan op maat maken, uiteraard kunnen wij ondersteunen
 • Efficiënt opleiden
 • Alleen waar nodig de hele afdeling trainen
 • Medewerkers doen alleen opleidingen waar ze echt wat aan hebben.
Kennisscan voor jouw team?