Het WAT en HOE van de Jeugdwet
Eerstvolgende datum:
30-11-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 649,00
Ben je verantwoordelijk voor de Jeugdhulp van 0 tot 18/23 jaar? Dan is deze cursus een must: alles over de Jeugdwet – van regelgeving tot praktijk – komt aan bod.
Inleiding
Inleiding

In deze praktische cursus gaan we in op de verschillende onderdelen van de Jeugdwet en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse praktijk bij gemeenten en wijk- of jeugdteams. We besteden aandacht aan de eisen van de Jeugdwet en wat wel en niet onder de wet valt. 

We kijken naar wat de gebruikelijke en bovengebruikelijke zorg is, wat de rol van het onderwijs is. Ook de spelregels voor het toekennen van een Pgb en de eisen die de Centrale Raad van Beroep stelt worden behandeld.

Doelgroep

Gemeentelijke (beleids)medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Jeugdwet en leden van wijk- en jeugdteams.

Programma
De bepalingen van de Jeugdwet in de praktijk
  • De verplichtingen van de Jeugdwet voor gemeente, ouders en jeugdigen
  • De grenzen van de Jeugdwet en de relatie met o.a. Wlz en Passend Onderwijs
  • Wie zijn er betrokken bij de besluitvorming?
Jeugdhulp met of zonder toestemming van ouders
  • Wie heeft het gezag?
  • Het woonplaatsbeginsel
  • Leeftijdsgrenzen kinderen
Pgb
  • Wat zijn de eisen rond een Pgb?
  • Gebruikelijke hulp van ouders
  • Relevante jurisprudentie
Vervoer
  • Wat valt onder vervoer van de Jeugdwet?
Werkwijze
Deze cursus is praktijkgericht en interactief. Met verschillende casussen maken we een directe doorvertaling van de regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk. Ook kun je vooraf specifieke vragen doorgeven, die we tijdens de cursusdag zullen beantwoorden. De vragen kunnen gaan over alle onderwerpen over de Jeugdwet. Stuur je vragen in door te mailen naar cursus@segment.nl o.v.v. ‘Praktijkvragen Jeugdwet’.
Bijzonderheden
Ben je meer geïnteresseerd in de actuele ontwikkelingen in de Jeugdwet, volg dan de cursus 'Jeugdwet - actualiteiten en verdieping'.
Cursus
Docent
Jeroen Peters
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst
Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door SKJ. Deelname aan deze cursus levert 6.50 PE-punten op.