Passend onderwijs onder de zorgplicht
Eerstvolgende datum:
01-04-2020 / 1 dagdeel
Utrecht
€ 399,00
Wat zijn de praktische gevolgen van (gerechtelijke) uitspraken voor Passend Onderwijs? Je komt het in deze cursus te weten!
Inleiding
Inleiding

Sinds de invoering van het Passend Onderwijs zijn tientallen uitspraken gedaan over de eisen die op dit gebied aan scholen kunnen worden gesteld. Deze uitspraken laten zien welke risico’s scholen lopen als zij onjuiste besluiten nemen en waar scholen precies aan moeten voldoen.

 

In deze praktische cursus geven we je een overzicht van de uitspraken, gericht op de praktische gevolgen voor een school, bestuur en samenwerkingsverband.

Doelgroep

Leerplichtambtenaren, gemeentelijk beleidsambtenaren onderwijs, rectoren, afdelingsleiders, zorgcoördinatoren, directeuren, intern begeleiders, coördinatoren en medewerkers samenwerkingsverbanden

Programma
Inleiding
 • De belangrijkste kaders uit de Wet Passend Onderwijs
 • De belangrijkste landelijke ontwikkelingen
Toelating
 • De procedure rond aanmelding en toelating
 • Gronden voor weigering binnen Passend Onderwijs
 • Verplichtingen school bij niet toelaten
 • Waar ligt de grens van de inspanningsverplichtingen van de school?
Onderwijs
 • Wat voor inspanningen moet een school doen om het onderwijs aan te passen?
 • De eisen aan het ontwikkelingsperspectief
 • Wat valt onder Passend Onderwijs en wat valt onder de Jeugdwet?
 • Overleg en afspraken met ouders
 • Wat te doen als ouders niet meewerken?
Schorsing en Verwijdering
 • Wanneer mag je een leerling schorsen?
 • Wanneer mag je een leerling verwijderen?
 • De nieuwe regels rond vrijstelling van onderwijs
Procedures
 • De verschillende juridische procedures en de eisen daaraan
 • De (Bestuurs)rechter of de rechter in kortgeding?
 • Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring
 • Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO)
 • Risico’s en kosten van onjuiste besluiten
Werkwijze
We werken praktijkgericht en interactief en verbinden aan de hand van verschillende casussen de regelgeving en rechtspraak aan de dagelijkse praktijk. Specifieke vragen kunnen van te voren worden gemeld zodat we die tijdens de cursus kunnen behandelen. De vragen kunnen gaan over alle genoemde onderwerpen met betrekking tot Passend Onderwijs.
Resultaten
In één dagdeel ben je helemaal op de hoogte van de kaders die door juridische uitspraken worden gesteld
en welke gevolgen deze voor scholen hebben.
Cursus
Docent
Jeroen Peters
contact
Hanna van Dijk
Inhoudelijke vragen? Neem contact op met onze programmacoördinator!