Actualiteitencollege leerlingenvervoer
Eerstvolgende datum:
16-11-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 649,00
Het leerlingenvervoer staat nooit stil. We geven je in deze cursus een update over beleid en uitvoering, zodat je weer helemaal bij bent. Deze cursus is door cursisten beoordeeld met een 10!
Inleiding
Inleiding

Diverse ontwikkelingen hebben invloed op het leerlingenvervoer, de gevolgen van passend onderwijs zijn merkbaar in het leerlingenvervoer, maar ook de  grensgevallen tussen Jeugdwet en leerlingenvervoer laten zich steeds duidelijker zien.

Verder is er een grote stroom van jurisprudentie over leerlingenvervoer, zoals over de verwachte inzet van ouders, het vervoer van hoogbegaafden, wat is de dichtstbijzijnde toegankelijke school en wanneer er een beroep mag worden gedaan op de hardheidsclausule. In dit actualiteitencollege komt dit alles uitgebreid aan de orde, evenvals de 'Modelverordening Leerlingenvervoer 2020'.

Doelgroep

Medewerkers die betrokken zijn bij het opstellen en/of uitvoeren van het leerlingenvervoer.

Programma
Landelijke ontwikkelingen
 • Landelijke beleid
 • De nieuwe modelverordening wat te doen?
 • De belangrijkste uitspraken van rechtbanken en Raad van State van de afgelopen periode
Jeugdwet en leerlingenvervoer
 • Wat valt onder de Jeugdwet en wat onder het leerlingenvervoer
 • Leerlingenvervoer en onderwijs-zorglocaties
 • Afwijkende reistijden
 • Individueel vervoer
Financiële aspecten leerlingenvervoer
 • Verminderen van de kosten van het leerlingenvervoer, hoe is dat mogelijk?
 • Drempelbedrag en eigen bijdrage in het vervoer
 • Terugvorderen van onterechte vergoedingen
Specifieke vraagstukken rond het leerlingenvervoer
 • Actuele jurisprudentie over het leerlingenvervoer van hoogbegaafden
 • Welke inzet mag je redelijkerwijs van ouders verwachten?
 • Hoe bepaal je de dichtstbijzijnde toegankelijke school
 • Stagevervoer en vervoer naar dagbesteding
 • Wanneer moet de hardheidsclausule worden gebruikt?
 • Passend onderwijs en leerlingenvervoer
Werkwijze
We werken praktijkgericht en interactief. Aan de hand van verschillende casussen kunnen we de opgedane kennis over regelgeving en rechtspraak direct toepassen in de praktijk.
Bijzonderheden
Ben je meer geïnteresseerd in de uitvoering en praktische toepassing, dan is voor je de cursus 'Het WAT en het HOE van Leerlingenvervoer' geschikt.
Resultaat
Na afloop van het actualiteitencollege heb je inzicht in de actuele ontwikkelingen in het leerlingenvervoer
Tevens ben je weer op de hoogte van de actuele jurisprudentie in het leerlingenvervoer
Cursus
Docent
Jeroen Peters
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst