Burgerzaken voor managers
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Met deze cursus krijg je inhoudelijke kennis van burgerzaken met managementvaardigheden. Een unieke combinatie!
Inleiding
Inleiding

Naarmate de gemeentelijke dienstverlening meer vanuit generieke afdelingen plaatsvindt, wordt voor inhoudelijke expertise steeds meer beroep gedaan op vakspecialisten. 

Managers sturen op competenties en gedrag, terwijl de medewerkers vaak op inhoud ondersteuning willen. Met deze cursus willen we een mooie brug slaan tussen ondersteuning op inhoud als sturen op competenties en gedrag.

Doelgroep

Sectorale managers met lijnverantwoordelijkheid voor het vakgebied Burgerzaken, zonder specifieke inhoudelijke kennis van dit expertisegebied.

Programma
Dag 1
 • cultuuraspecten
 • geschiedenis bevolkingsboekhouding en burgerlijke stand
 • thematische behandeling van actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied
 • gevolgen invoering Wet BRP
 • persoonsinformatievoorziening
 • basisgemeente
 • ontwikkelingslijnen binnen het vakgebied
Dag 2
 • organisatieaspecten
 • invoering BRP als project
 • verkiezingen
 • organisatieontwikkeling Burgerzaken
 • aansturingsaspecten
 • introductie besturingsmodel
Werkwijze
Tijdens de cursus gaan we in op de ontwikkeling van het vakgebied Burgerzaken, zowel vanuit het verleden als naar de toekomst. Deze ontwikkelingen worden vertaald naar een specifiek besturingsmodel voor Burgerzaken.
Resultaat
Na het volgen van deze cursus weet je wat medewerkers Burgerzaken boeit en bindt en welke vorm van aansturing het meest effectief is om de doelstellingen van de organisatie te realiseren.
Je leert de belangrijkste ontwikkelingen binnen het vakgebied kennen, wat je helpt om tot een effectieve aansturing van de medewerkers Burgerzaken te komen.
Cursus
Docent
Ger Lütter