Herbezinning op subsidiebeleid - de juridische aspecten!
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
Op aanvraag
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Andere data en locaties
Het juist stopzetten of verminderen van subsidies vraagt om juridische kwaliteiten. Op grond van welke redenen herschik je de subsidies? Je leert het in deze cursus.
Inleiding
Inleiding

Je stuurt scherper op subsidies en contracteert op basis van prestatieafspraken met een bewuste keuze voor de juridische grondslag. Dit vereist nieuwe vaardigheden.

Door bezuinigingen en decentralisaties kan het zijn dat je tot een herschikking komt van de subsidies en hiervoor het beleid wilt aanpassen. Hier komen verschillende juridische aspecten bij kijken: waar moet je op letten bij de vermindering / beëindiging van de subsidie?

Wist je dat we een modulair pakket van drie cursussen aanbieden?
Waarmee je van alle subsidiemarkten thuis bent? En waar je een mooie korting op ontvangt als je je inschrijft voor het pakket in plaats van voor de losse cursussen? 

 

Dit pakket bestaat uit de volgende cursussen:

De basis van subsidieverstrekking (2 dagen)
Herbezinning op subsidiebeleid - de juridische aspecten! (1 dag)
Subsidie en staatssteun(1 dag). 

circles
Doelgroep

Medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij de voorbereiding, aanpassing en uitvoering van het subsidiebeleid of subsidiebesluiten opstellen.

Programma
  • Het subsidieproces volgens de Algemene wet bestuursrecht
  • De betekenis van de begrippen subsidie, subsidieplafond en de praktische toepassing hiervan
  • De subsidieaanvraag
  • De subsidieverlening en de normen voor een goede verdeling van beschikbare subsidiebudgetten alsmede het opleggen van subsidieverplichtingen
  • De subsidievaststelling
  • 'Handhaven' van subsidiëring: intrekken en wijzigen van subsidiebeschikkingen
  • Aan de hand van concrete casussen oefenen we op basis van de eisen die de Awb en rechtspraak stellen aan het verminderen / beëindigen van subsidiëring met het opstellen van de benodigde beschikkingen
Resultaat
check
Je bent in staat om de inhoud van de subsidietitel uit de Awb en de recente jurisprudentie toe te passen op het eigen subsidiebeleid.
check
Je bent je bewust van de knelpunten van aanpassing van het subsidiebeleid en hoe je die op kunt lossen bij het opleggen van subsidieverplichtingen en het beëindigen van subsidies.
check
Tot slot begrijp je het verschil tussen privaatrechtelijke opdrachtverlening en subsidiëring.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina