Onderwijsbeleid voor de gemeente
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
22-11-2022
3 dagen
Utrecht
Andere data en locaties
Ben je nieuw in de gemeente en werk je op het gebied van onderwijs? Meld je dan snel aan voor deze leergang.
Inleiding
Inleiding

Deze leergang geeft je een brede blik op alles waar je als beleidsadviseur onderwijs mee te maken krijgt: van overlegstructuren tot financiële stromen en van VVE tot voortgezet onderwijs.

Daarnaast ontbreekt uiteraard ook je persoonlijke ontwikkeling niet. Leer netwerken, beleid ontwikkelen en data-analyseren om zelfverzekerd je werk te kunnen doen.

circles
Doelgroep

Startende beleidsadviseur onderwijs in de gemeente.

Zeker voor een beginnend beleidsmedewerker is deze cursus een must!
Danielle van Geel | Beleidsmedewerker
Programma
Onderwijsachterstanden
 • VVE doelgroepsbepaling
 • Nieuwkomers/schakelklassen
 • Zomerscholen
 • Achterstandsscore
 • Achterstandsproblematieken
 • Ouderbetrokkenheid
 • Leesonderwijs verbeteren
Doorgaande lijnen
 • Aansluiting Voorschool/PO
 • Aansluiting PO/VO
 • Leerplicht/schoolverzuim
 • Voortijdig Schoolverlaten/RMC-functie
 • IKC / Brede scholen
 • Relatie onderwijs-arbeidsmarkt
Relatie met Jeugd
 • Passend Onderwijs
 • Samenwerkingsverband (PO/VO)
 • Jeugdhulp-Onderwijs
 • Leerlingenvervoer
 • Ondersteuningsplannen
 • Schoolmaatschappelijk werk/sociaal team
 • Vroegsignalering
 • Onderwijs-zorgarrangement
 • Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
Persoonlijke ontwikkeling
 • Hoe ziet het schoollandschap in mijn omgeving eruit
 • Hoe werk ik met schoolbesturen?
 • Relatie schoolbesturen/scholen (hoe krijg je de directeur/ IB’er mee)
 • Regierol gemeenten in onderwijs
 • Overlegstructuren (bijv. REA/LEA/OOGO/directieoverleg) en jouw rol daarin
 • Verdeling verantwoordelijkheden gemeente-onderwijs
 • Aandacht voor diverse communicatiestijlen
 • Praktijksimulatie
Kwaliteit
 • Verantwoording kwaliteit
 • Monitoring
 • Werken met Data
 • Budgetbeheer, financiën, DUO
 • Beleidsvorming en -evaluatie (Plan-Do-Check-Act)
 • Onderwijsinspectie en toezicht
 • Nationaal Programma Onderwijs
 • Resultaatafspraken in het kader van VVE
Resultaat
check
Na de cursus bezit je vakkennis van het gemeentelijke onderwijsveld, gebaseerd op de meest actuele situatie en regelgeving.
check
Je krijgt handvatten om in gesprekken met partners beleid te ontwikkelen en zo het gemeentelijke onderwijsniveau naar een hoger plan te tillen.
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina