Van A naar B in het nieuwe ambtenarenrecht

Inschrijven
We zetten haarscherp op een rijtje wat er allemaal verandert als het ambtenarenrecht in 2020 met de Wnra overgaat naar het privaatrecht. Je weet hoe het nu is en leert wat er straks voor in de plaats komt.
Inleiding
Inleiding

Het ambtenarenrecht gaat met de Wnra over naar het privaatrecht, terwijl het nu nog onderdeel is van het bestuursrecht. Je zegt het zo makkelijk, maar het is belangrijk te realiseren dat het gehele juridische begrippenkader  dat je tot nu toe gebruikt dus verdwijnt.

Ook de gehele rechtspositionele besluitvormingsprocedure gaat op de schop. Alle juridische procedures veranderen volledig van kleur!

Kortom, er komt met de invoering van de Wnra veel meer op de overheid af dan je wellicht zou denken.

Doelgroep

Overheden: arbeidsjuristen, HR-adviseurs, leden OR

Vakbonden: bestuurders, onderhandelaars, juristen, kaderleden

Programma
Wnra
  • Wat, waarom en hoe?
Karakteristieken van het nieuwe ambtenarenrecht:
  • essentie: van publiek- naar privaatrecht
  • regels van het nieuwe ambtenarenrecht: BW & AW2017
  • de nieuwe ambtenaar en zijn overheidswerkgever
  • belangrijkste inhoudelijke wijzigingen op rij
  • belangrijkste wijzigingen in rechtsbescherming
  • verwachte knelpunten in het nieuwe ambtenarenrecht
  • wat regelt de AW 2017?
  • ‘The Big Bang’ op 1 januari 2020.
Uitgezonderde sectoren
  • politie, defensie en rechterlijke macht.
Werkwijze
We blijven bij de hoofdlijnen van de arbeidsrechtelijke begrippen. In onze andere (tien) modules diepen we die verder uit.
Resultaat
Je doorziet wat de Wnra voor de uitoefening van je vak betekent
je kent de belangrijkste veranderingen die samenhangen met de overgang naar een privaatrechtelijk ambtenarenrecht.
je weet welke rechtsfiguren van het huidige ambtenarenrecht verdwijnen en welke daarvoor in het nieuwe ambtenarenrecht in de plaats komen
je hebt goed zicht op de bijzondere eisen die ook in de toekomst aan ambtenaren worden gesteld en waarom
je legt de basis om te kunnen beoordelen welke bedrijfsvoeringsprocessen binnen jouw dienst aan de Wnra moeten worden aangepast
je hebt een duidelijk beeld van de wijzigingen in besluitvormingsprocessen en rechtsbescherming die met de Wnra de overheid binnentreden
Cursus
Contact
Heb je vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op 033- 434 50 80.
Docent
Ed van Meer