Wmo 2015 of Wlz?
Eerstvolgende datum:
30-11-2021 / 1 dagdeel
Online
€ 349,00
In deze cursus leer je in één dagdeel welke cliënten wel of niet kunnen instromen in de Wlz en hoe je kan besparen op de kosten van de Wmo 2015.
Doelgroep

Medewerkers Wmo, beleidsmedewerkers, wmo-consulenten, leden wijkteams, leden maatschappelijke adviesraden.

Programma
Inleiding
 • Relevante wettelijke kaders Wmo 2015 en Wlz
 • Doelgroepen van beide wetten
 • Besparingsmogelijkheden
Welke cliënten?
 • welke cliënten kunnen van de Wmo 2015 naar de Wlz?
 • Ggz naar Wlz
 • de begrippen blijvend, 24 uur zorg in de nabijheid en gebruikelijke zorg in de Wlz
 • Wlz, Zvw of Wmo-zorg thuis?
De Wlz-aanvraag
 • waar op te letten?
 • wat moet worden bijgevoegd?
 • wat te doen als de aanvraag wordt afgewezen?
 • recente jurisprudentie
Wat valt niet onder de Wlz?
 • aanvullend op de Wlz nog Wmo?
 • geen Wlz maaar misschien Zvw?
Werkwijze
De cursus is praktijkgericht en interactief. Met verschillende casussen maken we een direct doorvertaling van de regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk.
Cursus
Docent
Caroline Oosterbaan
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst