Verdiepingscursus APV
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
We gaan uitgebreid in op de meest recente wijzigingen in wet, beleid en jurisprudentie rondom de APV.
Inleiding
Inleiding

Er gebeurt veel met de Apv. De Afdeling Rechtspraak heeft een belangrijke uitspraak gedaan die verreikende consequenties heeft voor de inrichting van meldingenstelsels. Daarnaast is er recente jurisprudentie van het Europees Hof over de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn die consequenties kan hebben voor vergunningstelsels uit de Apv.

Ook kunnen de recente uitspraken van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de schaarse vergunningen een rol spelen. Op deze en andere ontwikkelingen gaan we in deze tweedaagse cursus in.

Doelgroep

Medewerkers Algemeen juridische zaken of Openbare orde en veiligheid die gedegen kennis hebben van en ervaring met de APV.

Programma
 • De meest recente aanpassingen in de model Apv met onder andere gevolgen van deregulering voor de dagelijkse praktijk
Recente ontwikkelingen en jurisprudentie rond:
 • Gevolgen van de problematiek van de schaarse vergunningen
 • Jurisprudentie van het Europees Hof over de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn en de consequenties voor Apv vergunningstelsels
 • Plaatsen van voorwerpen op de weg
 • Evenementen:
  • Voorschriften rond het beperken van geluidsoverlast ten gevolge van evenementen naar aanleiding van recente jurisprudentie
  • Het tegengaan van ongewenste (vechtsport) evenementen
  • Mogelijkheden voor het weren van ongewenste organisatoren van evenementen
  • Aansprakelijkheid voor evenementen
  • Demonstraties en de verhouding tot evenementen
 • Toezicht en handhaving coffeeshops
 • Mogelijkheden om op te treden in gebieden waar sprake is van overlast door soft drugs gebruik
 • Seksinrichtingen
 • Standplaatsen en de intrekking van doorlopende standplaatsvergunningen
 • Handhaving van de APV.
Werkwijze
We maken gebruik van het meest recente model APV. De onderwerpen worden onder andere aan de hand van verschillende casussen behandeld.
Voorkennis
Gedegen kennis van de Awb is een vereiste.
Resultaat
Na afloop van de cursus ben je bekend met de recente ontwikkelingen in de APV naar aanleiding van nieuwe wetgeving.
Tevens ben je op de hoogte van het streven naar deregulering en de jurisprudentie op een aantal belangrijke onderdelen van de APV.
Cursus
Docent
Roos Brunner
Docent
Petra Weggemans
Contact
Wendy Dekker
Heb je vragen? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur.
Wachtlijst