Beperkingen op onroerend goed
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
De rol van de gemeente bij de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb); wat moet je echt weten en hoe werkt het in de praktijk.
Inleiding
Inleiding

Ken je het project ‘Beter Kenbaar, dat toeziet op de omzetting van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). De Wkpb verplicht overheden tot registratie van een bepaald aantal besluiten die op één of andere wijze betrekking hebben op onroerende zaken. Het doel is om eenvoudig inzicht te kunnen geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Denk hierbij aan monumenten en de Wet Erfgoed, het exploitatieplan en de Wet voorkeursrecht gemeenten of aan handhavingsbesluiten. Voorheen hield de gemeente zelf een register bij, sinds 2021 ligt deze taak bij het Kadaster.

Wat houdt het project ’Beter kenbaar’ in en wat verandert er? Hoe ziet de Wkpb er eigenlijk uit en welke besluiten moeten worden geregistreerd? Wat gebeurt er als hiermee een fout wordt gemaakt? En hoe pakken andere overheden de uitvoering van de Wkpb aan? Deze unieke cursus is de meest concrete en dus de meest praktische cursus op dit gebied.

Doelgroep

Beheerders Wkpb
Medewerkers geo-informatie
Medewerkers monumenten, omgevingsrecht en Wet voorkeursrecht gemeenten
Medewerkers toezicht en handhaving
Medewerkers BAG

Programma
 • Hoe is het bij jullie geregeld?
 • Regelgeving
 • Beter Kenbaar en veranderingen
 • Welke beperkingen moeten worden geregistreerd?
 • Casussen en oefeningen
 • Organisatie en de actieve beheerder
 • De Wkpb en aansprakelijkheid
 • De Wkpb en de rechtspraak
 • Vergelijking en inspiratie
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • Welke soorten beperkingen op onroerend goed zijn er eigenlijk allemaal?
 • Welke zijn voor de uitvoering van de Wkpb van belang?
 • Wat is relatie met de basisregistraties waaronder het Kadaster en de BAG?
 • Hoe zit het wettelijk systeem in elkaar (Wet, MvT, Aanwijzingsbesluit en Catalogus Wkpb)?
 • De organisatie en de taken van de beheerder Wkpb
 • Aansprakelijkheidsrisico’s rond de Wkpb en ‘lessons learned’ uit rechtszaken
 • Hoe ga je om met aanvullende vragen van notarissen en makelaars?
 • Vergelijking van de aanpak van verschillende gemeenten
 • En natuurlijk: Wat verandert er met de nieuwe wet en wat moet jouw gemeente doen in 2020?
Je krijgt kennis en inzicht in:
het doel van de wet
het systeem van de wet met de onderliggende uitvoeringsregelingen
het herkennen van beperkingen op onroerend goed die vallen onder de wet
de taak van de beheerder Wkpb en de organisatie van de registratie
invloed van de AVG, aansprakelijkheidsrisico’s en lessen uit rechtspraak over de Wkpb
Cursus
Docent
Roos Brunner
Docent
Michiel de Groote
Contact
Wendy Dekker
Vragen? Neem contact op met onze opleidingsadviseur: Wendy Dekker.
Wachtlijst