Een leerling met extra zorg - wat nu?
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Praktische workshop over het realiseren van een passend onderwijsaanbod voor werken met leerlingen met een ziekte, een visuele-, auditieve beperking of het syndroom van Down.
Inleiding
Inleiding

Deze praktische workshop geeft inzicht in hoe goed onderwijs te geven aan leerlingen met ziekte, visuele of auditieve beperking of met het syndroom van Down.

 

Een school in de buurt, dat is wat ouders het liefste willen voor hun kind. Ook als dit kind een beperking of het syndroom van Down heeft. Wat zijn de mogelijkheden en hoe creëer je een passend onderwijsaanbod. 

Hoe zit het met de wet- en regelgeving, wie is verantwoordelijk voor de medische zorg en hoe organiseer je dit op school en in de klas?

 

Om hier maatwerk voor te organiseren heb je kennis nodig over wet- en regelgeving, ondersteuningsmogelijkheden en financieringsstromen.

Doelgroep

Directeuren en intern begeleiders.

Programma
Wettelijk kader
 • Kennismaken
 • Bepalingen uit de wetgeving Passend Onderwijs
 • Protocol medisch handelen in de klas, rechten en plichten onderwijspersoneel
 • De rol van ouders
Op school niveau
 • In overleg met ouders over rolverdeling taken en verantwoordelijkheden
 • Het OPP met aanvulling documenten medisch handelen
 • Actielijst voor na de cursus
Good practice
 • Goede voorbeelden uit de praktijk
 • Praktische tips voor op school en in de klas.
Werkwijze
Er wordt praktijkgericht en interactief gewerkt en aan de hand van casussen wordt de doorwerking van regelgeving en rechtspraak naar de dagelijkse praktijk duidelijk.
Resultaat
Resultaat

Je bent op de hoogte van:

 • het wettelijk kader
 • de aansprakelijkheid m.b.t. medisch handelen
 • de mogelijkheden tot ondersteuning door instanties buiten de school
 • de leerplicht en het leerrecht van de betreffende kinderen.
 • de rol van het samenwerkingsverband (SWV).

Je weet wat je te doen staat bij:

 • het protocol medisch handelen
 • het toevoegen van dit document aan het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
 • de financiële onderbouwing van het OPP.
Cursus
Docent
Elles Verschoor
Contact
Marike Grond
Vragen? Neem contact op met onze opleidingsadviseur.
Wachtlijst
In huis
Docent
In huis

De workshop is zeer geschikt om gezamenlijk, in huis, te volgen. Je vormt elkaars vraagbaak en steun in het vinden van oplossingen en kunt samen zorgen voor een structurele doorvoering van het geleerde in de schoolorganisatie. Eenduidigheid en rust voor alle leerlingen van de school!

De workshop wordt uitgevoerd op een in overleg geplande datum voor jouw organisatie en kan plaatsvinden op: 
- middagen
- avonden
- studiedagen

Docent

Elles Verschoor is onderwijskundige en heeft ruime ervaring als leerkracht, intern begeleider en directeur basisonderwijs. Ze heeft veel ervaring om schoolorganisaties zo te ontwikkelen dat  leerlingen met een specifieke onderwijs behoefte op school onderwijs kunnen krijgen.