Actualiteitencollege nieuwe modelverordening leerlingenvervoer
Eerstvolgende datum:
15-02-2021 / 1 dagdeel
Virtueel klaslokaal
€ 249,00
De langverwachte nieuwe modelverordening leerlingenvervoer van de VNG is er. In dit actualiteitencollege wordt er in gegaan op de veranderingen en de keuzes in de nieuwe verordening maar ook op het invoeringstraject.
Doelgroep

Beleidsmedewerkers leerlingenvervoer en gemeentelijke juristen die betrokken zijn bij het opstellen van verordeningen en anderen die professioneel bij het leerlingenvervoer betrokken zijn, zoals planners en vervoerders.

Programma
Blok 1 de nieuwe modelverordening
 • Waarom een nieuwe modelverordening?

 • Zijn alle problemen opgelost met deze versie van de modelverordening?

 • Hoe toekomstbestendig is de modelverordening gezien de landelijke plannen

Blok 2 de veranderingen in de modelverordening
 • Waar verschilt de nieuwe modelverordening van de oude?

 • Welke keuzes zijn er gemaakt en waar kan je van afwijken

 • Hoe kan je het leerlingenvervoer beter laten aansluiten bij het vervoer op basis van de Jeugdwet?

Blok 3 invoering van de nieuwe modelverordening
 • Welke stappen moet je doorlopen

 • Is invoering haalbaar voor schooljaar 2021-2022?

 • Welke beleidsregels moet je opstellen

 • Tips en trucs

Data

Dit actualiteitencollege wordt op verschillende data uitgevoerd:

 

 • Maandag 18 januari 2021 van 09:15 tot 12:30
 • Donderdag 21 januari 2021 van 09:15 tot 12:30
 • Donderdag 21 januari 2021 van 13:15 tot 16:30
 • Maandag 15 februari 2021 van 09:15 tot 12:30
 • Donderdag 11 maart 2021 van 09:15 tot 12:30

 

Selecteer in het menu 'Details en Data' je gewenste datum. 

Werkwijze
We werken praktijkgericht en interactief. Aan de hand van verschillende casussen kunnen we de opgedane kennis over regelgeving en rechtspraak direct toepassen in de praktijk.
Resultaat
Na afloop van het actualiteitencollege heb je inzicht in de nieuwe modelverordening voor het leerlingenvervoer.
Je kent de te ondernemen acties met betrekking tot de modelverordening.
Cursus
Docent
Jeroen Peters
Cursus
Docent
Jeroen Peters
Vragen?
Neem contact op één van de de programmacoördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83.