Besluit begroting en verantwoording voor gevorderden
Eerstvolgende datum:
09-11-2021 / 2 dagen
Utrecht
€ 899,00
Verdiep, verbreed en actualiseer je kennis van het BBV!
Inleiding
Inleiding

We besteden veel aandacht aan de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) tijdens deze tweedaagse cursus. 

We zorgen voor verdieping met behulp van theorie, maar natuurlijk ook praktijkopdrachten waarin we de verschillende onderwerpen van het BBV behandelen. Dit levert je zowel kennis van als inzicht in de belangrijkste vragen van dit moment.

Doelgroep

Medewerkers:

- afdeling financiën/bedrijfsvoering van een gemeente en of een provincie

- bedrijfsbureaus van diensten en sectoren

- in de functie adviseur, controller en administrateur

- die vanuit bedrijfsleven instromen in financiële functies en

- afdeling financiën van samenwerkingsverbanden.

 

Programma
Dagdeel 1
 • Inleiding BBV
 • Denkstructuur, benadering en aanpak BBV
 • De programmabegroting: sturen op beleid en financiële positie door de raad
Dagdeel 2
 • Materiële vaste activa (notitie)
 • Waarderen, activeren, afschrijven en onderhouden van investeringen
 • Verbonden partijen
Dagdeel 3
 • Kostentoerekening: overhead en rente
 • Reserves en voorzieningen
 • Geprognosticeerde balans en toelichting
Dagdeel 4
 • Programmarekening en jaarverslag
 • Sturen met indicatoren en financiële kengetallen
 • Nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten.
Werkwijze
We oefenen de toepassing van de Voorschriften door middel van praktijkopdrachten en bespreken hierbij veel voorbeelden en toepassingen uit de dagelijkse praktijk.
Cursus sluit aan op
Deze cursus sluit goed aan op het niveau van de cursus Inleiding gemeentefinanciën en BBV.
Resultaat
Je hebt een gedegen kennis van de voorschriften op een meer verdiept niveau.
Je begrijpt de meer samengestelde en complexe werking van het BBV en bent bekend met de actualiteiten inzake vernieuwing van het BBV.
Je bent in staat financiële vraagstukken te vertalen naar de juiste BBV-toepassing.
Je financiële beleidsadvisering en administratieve verslaglegging groeien in kwaliteit, juistheid en volledigheid.
Cursus
Docent
Bert de Brouwer
Cursus
Docent
Bert de Brouwer
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst