Online leerplatform stembureauleden
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
Op aanvraag
Online leerplatform voor stembureauleden - goed getrainde stembureauleden zijn een must.
Online leerplatform stembureauleden

Goed getrainde stembureauleden zijn essentieel voor het efficiënt verlopen van een verkiezingsdag. Segment biedt een online leerplatform voor stembureauleden aan. Hierin vinden de stembureauleden alle informatie die ze nodig hebben om hun taken goed uit te kunnen voeren. Dit platform is in aanloop naar de verkiezingen onbeperkt toegankelijk zodat ze flexibel, in eigen tijd en alle rust de kennis tot zich kunnen nemen. Met onder andere een webinar van onze verkiezingsexperts, interessante artikelen, belangrijke naslagwerken, een forum voor vragen en leuke filmpjes en video’s!

 

Flexibel
Verkiezingsexperts
Flexibel

Het platform biedt verschillende leerinterventies. Hiermee bieden we deelnemers, ongeacht hun voorkeur voor leerstijl of middelen, de kans om op zijn of haar manier de stof effectief tot zich te nemen. Het platform is gedurende de maand voorafgaand van de verkiezingsdatum onbeperkt beschikbaar voor de stembureauleden. Dit betekent dat zij de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen wanneer ze de stof bestuderen en hoe lang ze dat doen. Ook is er de mogelijkheid om af te sluiten met een korte toets.

Verkiezingsexperts

Aan het produceren van dit online platform hebben meerdere experts meegewerkt. Iedere expert brengt vanuit eigen kennis en ervaring een verschillende kijk mee. Dat maakt dat onze leeromgeving niet alleen op inhoud sterk staat, maar ook een grote praktische slag heeft. Ze weten dat de praktijk nog wel eens anders kan uitpakken en hebben daar handige tips & trucs voor! Onderstaande burgerzaken- en verkiezingenexperts hebben meegewerkt aan het maken van ons online platform.

Docenten

Melle Bakker heeft een jarenlange ervaring met kiesrecht en verkiezingen. In 1985 - hij was toen beleidsambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - werd hij tevens adjunct/secretaris van de Kiesraad. In beide hoedanigheden was hij direct betrokken bij de algehele herziening van de Kieswet van 1989. In de periode 1990 - 2010 was hij werkzaam op tal van leidinggevende posities op het ministerie, maar ook in Aruba en het Verenigd Koninkrijk. In 2010 keerde hij terug naar het beleidsterrein waar zijn hart lag: kiesrecht en verkiezingen. In dat jaar werd hij benoemd tot secretaris-directeur van de Kiesraad. Deze functie heeft hij bekleed tot augustus 2019 toen hij met pensioen ging.

 

 

Rien Luijkx heeft jarenlange ervaring als hoofd Publiekszaken in Veldhoven en gemeenteraadslid. Hij verzorgt al meer dan 15 jaar trainingen op het gebied van Burgerzaken. Zijn "specialisatie" is op het gebied van Reisdocumenten, Rijbewijzen en Verkiezingen. Daarnaast geeft hij trainingen op het gebied van de BRP (met name de module Migratie) en Burgerlijke Stand (zoals Afstamming en Naamrecht) en het verwerken van geboorten, huwelijken en overlijden in de BRP. Rien heeft jarenlange ervaring met het organiseren van verkiezingen. Deze praktijkervaring, gecombineerd met zijn werkervaring op Burgerzaken, wordt als erg waardevol ervaren door onze cursisten.

 

 

Wieke de Boer is Teamcoördinator Burgerzaken bij twee samenwerkende gemeenten. Vakinhoudelijke aansturing en innovatie is haar dagelijkse functioneren. Zij heeft diverse functies doorlopen binnen burgerzaken en heeft daardoor kennis van de verschillende taakgebieden. Zij weet wat een goede baliemedewerker moet beheersen, maar ook wat kwaliteitsbeheer van een afdeling vraagt. Al jaren neemt zij de organisatie van verkiezingen op zich binnen haar gemeente en gaat creatief en innovatief om met de uitdagingen die zij tegen komt. Niet voor niets is Wieke vorig jaar verkozen tot ‘Burgerzaken ambtenaar van het jaar 2019’.

 

Cursus
Vragen?
Lia Dekker
Meer weten over ons online leerplatform? Bel met Lia Dekker, opleidingsadviseur Burger- en publiekszaken,
Experts
Lees hier het interview met onze verkiezingsexperts.