Actualiteitencollege verkiezingen
Eerstvolgende datum:
09-11-2021 / 1 dagdeel
Online
€ 229,00
Laat je bijpraten over alle actualiteiten rondom het organiseren van verkiezingen!
Inleiding
Inleiding

Minister Ollongren van BZK presenteerde op 18 juni van dit jaar de ambitieuze verkiezingsagenda 2030. Een gezamenlijke agenda van kabinet, Kiesraad, VNG en NVVB, die voort bouwt op de verkiezingsagenda’s uit 2018 en de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing 2021. Deze partijen zijn het in onderling overleg eens geworden dat ons verkiezingsproces aan een grondige vernieuwing toe is.

Wat zijn zoal de voornemens?

  • Verbetering van de modellen voor de processen-verbaal van de stembureaus + ontwikkeling van en oefenvoorziening voor stembureauleden;
  • Experimenten met een nieuw (op termijn elektronisch telbaar) stembiljet;
  • Experimenten met assistentie bij het stemmen voor iedere kiezer die daarom vraagt;
  • Nieuwe procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen;
  • Nieuw uitslagenprogrammatuur ter vervanging van OSV;
  • Nieuw kiesstelsel (als voorgesteld door staatscommissie parlementair stelsel);
  • Vernieuwing (digitalisering) kandidaatstellingsprocedure;
  • Uitbreiding taken en bevoegdheden Kiesraad (Verkiezingsautoriteit).

Een aantal van de hier genoemde maatregelen zijn al in de vorm van (concept-)wetsvoorstellen gegoten. Enkele liggen zelfs al bij het parlement.

Voor de gemeentelijke herindelingsverkiezingen van 24 november van dit jaar heeft de regering de werking van de tijdelijke coronawetgeving verlengd. Wel is een wetsvoorstel ingediend om te komen tot gedeeltelijke wijziging van die wetgeving. Of de voor deze herindelingsverkiezingen geldende maatregelen ook zullen gelden voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 hangt uiteraard af van de ontwikkelingen met betrekking tot covid-19. Uiterlijk begin november zal daarover definitieve duidelijkheid komen.  

Voor verkiezingsambtenaren bij de gemeenten biedt het Actualiteitencollege een uitgelezen mogelijkheid om kennis te nemen van de actuele stand van zaken met betrekking tot de voor de verkiezingen geldende wet- en regelgeving. Het college heeft een sterk interactief karakter. 

Doelgroep

Dit college is bestemd voor een ieder die bij het verkiezingsproces is betrokken: verkiezingsambtenaren, bestuurders en vertegenwoordigers van politieke partijen.

Programma
Programma

Wijzigingen in de Kieswetgeving en de tijdelijke coronawetgeving. Dit, zowel in relatie tot de gemeentelijke herindelingsverkiezingen van november als de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Ook worden voor latere verkiezingen voorgenomen wijzingen besproken.

Cursus
Docent
Melle Bakker
Cursus
Docent
Melle Bakker
Cursus
Docent
Melle Bakker
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst