Van kaders stellen naar inspireren!

Inschrijven
Plannen toetsen en beoordelen met de nieuwe omgevingswet!
Inleiding
Inleiding

Anders denken, anders doen, buiten de lijntjes kleuren.
'Een cultuuromslag, een paradigmaverandering'; slechts een greep uit de uitspraken over die nieuwe wet.

In de praktijk zien we veel dilemma’s bij het toetsen van plannen.

  • Hoe zit het met precedentwerking?
  • Hoe voorkomen we een ongelijke of zelfs voorkeursbenadering?
  • Is het eigenlijk wel eerlijk?
  • Hoe houden we ontwikkelingen nog in de hand?

 We gaan op deze vragen in, waarbij natuurlijk de volgende vraag centraal staat:

Wat betekent de Omgevingswet voor jou, je werk en vooral, hoe ga je daarmee om?
Natuurlijk verkennen we de nieuwe mogelijkheden, onderzoeken we de nieuwe manier van denken en werken aan de hand van een praktisch instrumentarium. Maar, daarbij laten we het niet.

Je moet kunnen experimenteren!
We richten ons bewust niet uitsluitend op degenen waarvan creativiteit en durf om buiten de lijntjes te kleuren verlangd wordt, maar ook op de leidinggevenden die voor ruimte daarvoor kunnen zorgen.

Doelgroep

Beoordelaars van plannen -van vergunningverleners tot beleidsmedewerkers- én hun leidinggevenden.

Programma
Inleiding over het waarom van de Omgevingswet:
  • waar loop je tegenaan?
Introductie en toepassing stappenplan:
  • de stappen bieden een praktisch instrumentarium, inleiding, oefenen, terugkoppeling.
Samenvatting en evaluatie
  • We vatten alle stof samen en evalueren het.
Bijzonderheden
Wil je dieper ingaan op één van de punten, heb je bijvoorbeeld een casus die je liever helemaal uitgewerkt wilt zien, dan is een cursus op maat, gedurende een dag voor de hele organisatie in huis, een zeer goede optie.
Werkwijze
Werkwijze

Van nut en noodzaak stappen we over naar het waarom van de Omgevingswet. Meer ontwikkelruimte, minder administratief handelen, maar doelgericht werken, minder regels, kortom een wet toegespitst op een op veel meer terreinen veranderende samenleving.

Omgevingswet of niet, we kríjgen met verandering te maken! Dat zorgt voor een aantal dilemma’s:

  • hoe zorgen we voor een gelijke uitgangssituatie voor iedereen?
  • hoe bieden we inspiratie voor een goed plan en stimuleren we ontwikkelingen?
  • hoe zorgen we met minder regels voor meer Ruimtelijke Kwaliteit.

 

Deze manier van werken is van belang voor medewerkers én leidinggevenden en zal leiden tot een door de organisatie gedragen werkwijze. Er zal ruimte ontstaan om te experimenteren en van elkaar te leren.

Veranderingen voer je door op individueel, op team- en op organisatieniveau, anders werken ze niet.

Kortom ........ pak dit samen op!

Aan het eind van de cursus ga je naar huis met:
meer inzicht in het waarom van de wet
inzicht in een zelf meegebrachte casus
een helder stappenplan om op kwaliteit te kunnen sturen, dat ook handig is om te delen met externe partijen
inzicht in de voorwaarden om de implementatie van deze nieuwe manier van werken en denken te scheppen.
Cursus
contact
Ursula van Korlaar
Vragen? Bel onze programmacoördinator.
Docent
Simone Diegenbach