Treasury

Inschrijven
Treasury; follow the money.
Inleiding
Inleiding

Ben jij ook zo geïnteresseerd in geldstromen en de effecten van macro-economische en politieke maatregelen op de rente? Zo kan een klein verschil in rente bijvoorbeeld al een groot effect hebben op  de financiële positie van een gemeente met leningenportefeuilles.

Ook zullen we ingaan op de rol van de gemeente bij de financiering van de energietransitie.

Doelgroep

Treasurer, Treasury Commissie, Financieel Adviseur

Programma
Dag 1
  • Kennismaking
  • Wettelijke kaders
  • Treasuryorganisatie
  • Kasbeheer
Dag 2
  • Portefeuillebeheer
  • Garantstellingen en leningenverstrekking
  • BBV notities
  • Actualiteit
Werkwijze
In een theoretisch gedeelte en met behulp van scenariodenken en andere actieve werkvormen gaan we aan de slag met het treasury jaarplan en de treasurystatuten van de eigen gemeente. Neem die dus mee op laptop, tablet of mobieltje!
Resultaat
Je bent in staat een goed advies neer te leggen over het effect van rentewisselingen nu en in de toekomst op de leningenportefeuille van jouw gemeente en daarmee dus op begroting en financiële situatie.
Je bent volledig up-to-date over actualiteiten in de duurzaamheidsagenda en de rol van de gemeente bij de financiering van de energietransitie.
Cursus
Docent
Dave de Held