Eerste Hulp bij Verkiezingen
Eerstvolgende datum:
26-10-2020 / 1 dag
Eindhoven
€ 599,00
Verkiezingen zijn gevoelig. Hoe reageer je zo optimaal mogelijk als het misgaat?
Inleiding
Inleiding

Het verkiezingsproces is een bijzonder kwetsbaar proces. Vanaf de voorbereiding tot aan de beëdiging van nieuw gekozen volksvertegenwoordigers ligt het onder een vergrootglas van kiezers, politieke partijen en (social) media. Dat stelt hoge eisen aan een ieder die hierbij betrokken is.

Een zorgvuldige voorbereiding is van belang en kan problemen in belangrijk mate voorkomen. Toch kunnen zich ineens ontwikkelingen voordoen die niet zijn voorzien en dan is het zaak het hoofd koel te houden en snel en adequaat te reageren.

Doelgroep

Ambtenaren, bestuurders, vertegenwoordigers van politieke partijen en stembureauleden

Programma

De training heeft tot doel incidenten die zich in het verleden ooit hebben voorgedaan gezamenlijk te bespreken en om betrokkenen concrete handvatten te geven om panieksituaties in de toch al zo stressvolle verkiezingstijd zo enigszins mogelijk te voorkomen en in ieder geval tot een goed einde te brengen. Kortom, een training, gericht op ‘crisisbeheersing’ in verkiezingstijd, vol met praktisch toepasbare handvaten.

Vanuit zijn jarenlange werkzaamheden bij de Kiesraad is Melle Bakker in de praktijk tegen veel van dit soort situaties aan gelopen.

 

De deelnemers wordt bij aanmelding gevraagd om uit ruim 50 casussen 10 casussen te selecteren die zij nader besproken zouden willen zien. Ook worden zij uitgenodigd om zelf nog casussen in te brengen.

 

Na afloop van de training krijgen de deelnemers een EHBV-kistje (= Eerste Hulp bij Verkiezingen) mee met nadere informatie, verwijzingen naar vergelijkbare gevallen bij vroegere verkiezingen en adviezen met betrekking tot de 50 casussen. 

 

De casuïstiek wordt besproken in volgorde van drie fasen in het verkiezingsproces:

  1. Voorbereiding verkiezingen;
  2. Dag van stemming;
  3. Dag erna + proces van uitslagvaststelling.
Werkwijze

Tijdens de training worden tal van voorvallen uit het verleden besproken met de daarbij opgedane 'lessons learned'. Het spreekt voor zich dat de training daarmee een sterk interactief, op de praktijk gericht, karakter draagt. Nuttig voor iedereen die betrokken is bij de voorbereiding van de komende Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021.

Bijzonderheden
De cursisten worden uitgenodigd om bij aanmelding zelf ook een te bespreken casus in te brengen.
Resultaat
Na afloop van de training beschik je over kennis en vaardigheden gericht op een eventuele 'crisisbeheersing' in verkiezingstijd.
Cursus
Docent
Melle Bakker
Cursus
Docent
Melle Bakker
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83