Controle over gemeentelijke IT
Eerstvolgende datum:
02-11-2021 / 3 dagen
Utrecht
€ 1.199,00
Controle over ICT is alleen mogelijk wanneer je beschikt over inzicht, overzicht en de juiste kennis.
Inleiding
Inleiding

De IT-wereld verandert continu en razendsnel. Kortom, de digitale revolutie is en blijft in volle gang. We zien ontwikkelingen op het gebied van Smart building en Smart city en ontwikkeling als

het internet of things, 5G, artificial intelligence en robotisering .

 

Jouw organisatie, medewerkers en de bedrijfsprocessen vormen de keten die met deze ontwikkelingen te maken krijgt. Om de IT-processen en prestaties optimaal te laten presteren moet je beslissen welke ontwikkelingen voor jouw IT belangrijk zijn.

Alle puzzelstukjes moeten goed in elkaar passen om tot het gewenste kwaliteitsniveau, de netwerkbetrouwbaarheid en beschikbaarheid te komen.

Bij besluiten om de  IT te innoveren, uit te breiden of functionaliteiten naar de cloud te brengen, kom je voor vragen te staan.
Welke cloudleverancier, welke serviceprovider, welke responsetijden en eisen moet ik stellen? Hoe leg ik zaken vast in een 'service level agreement'? Hoe maak ik zo'n SLA en een DAP (dossier afspraken en procedures)?

Doelgroep

Medewerkers die:

 

de basiscursus IT gevolgd hebben en die verder willen
in  korte tijd praktijkgerichte, allround kennis willen ontwikkelen op het gebied van IT.

Programma

Deze onderdelen komen in ieder geval aan de orde: 

 • het ideale netwerk
 • onderhoud en instandhouding
 • calamiteitenplan
 • IT-regievoering
 • cloud vormen en kenmerken (SaaS, PaaS, Iaas, Hybryde)
 • netwerkintegriteit
 • controle over de IT-infrastructuur
 • on-premise vs cloud
 • IT-performance
 • instandhouding en beschikbaarheid
 • IT-management
 • van IT naar betere IT
 • reactie- en hersteltijd
 • leveringscontracten
 • service level agreement (SLA)
 • Dossier afspraken en procedures (DAP)
 • Netwerk beschikbaarheid
 • Businesscase, plan van aanpak (PvA)
 • motieven voor outsourcing
 • checklist cloud migratie
 • alles in de cloud?
 • Vendor-lockin
 • checklist IT-partners
Resultaat
Je verdwaalt niet (meer) in de wereld van de IT
Je hebt overzicht en inzicht in de mogelijkheden en risico's
Je kunt de regie voeren op de IT in jouw gemeente
je kunt op deskundig en professioneel niveau communiceren met IT-management, IT-medewerkers en serviceproviders
Cursus
Docent
Jan van Oostende
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst