Beleid, inkoop- en contractmanagement Jeugdhulp - de praktijk
Eerstvolgende datum:
08-11-2021 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Een praktijkgerichte training over beleid, inkoop- en contractmanagement Jeugdhulp.
Inleiding
Inleiding

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorgtaken vanuit de Jeugdwet. Deze transitie heeft veel stof doen opwaaien en doet dat nog steeds. Wat is er de afgelopen jaren gebeurd en wat leren we hiervan?

Deze training door een ervaringsdeskundige geeft je handvatten hoe je systematisch tot een inkoopproces komt, samen met beleid. Je doet kennis op over verschillende inkoopmodellen tot uiteindelijk het contracteren van aanbieders. Welke onderdelen moeten bij het contracteren niet vergeten worden? We geven tips hoe je de contracten kan managen en de kwaliteits- en rechtmatigheidscontrole kan inrichten.

Doelgroep

-(startende) Beleidsadviseurs Jeugdhulp,
- (startende) inkopers sociaal domein,
- (startende) contractmanagers sociaal domein
- inkoop- en contractmanagers Jeugdhulp

Programma
Ochtend
  • Terugblik afgelopen vijf jaar (in vogelvlucht)
  • Rol beleid Sociaal domein
  • Inkoop: wel aanbestedingswet of niet. Wat gaan we vergoeden?
  • Verschillende modellen
Middag
  • Hoe kom je tot een advies voor een inkoopmodel
  • Tijdens inkoopproces: welke zaken zijn belangrijk
  • Contractmanagement en kwaliteit-rechtmatigheid
Werkwijze
  • Kennisoverdracht
  • Toepassen via interactieve opdrachten (o.a. in groepjes)
Resultaat
kennis over historie transitie Jeugd;
je weet het verloop van de inkoop Jeugdhulp door regiogemeenten de afgelopen jaren;
je kent het proces hoe je tot een inkoopmodel kan komen;
je weet welke onderdelen binnen de inkoop Jeugdhulp van belang zijn, inhoudelijk maar ook voor de implementatie intern;
je hebt handvatten hoe je contracten kan managen en de kwaliteit- en rechtmatigheid kan toetsen.
je hebt overzicht van al je belangrijkste stakeholders in- en extern.
Cursus
Docent
Carla Postma-Enkelaar
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
Wachtlijst