Vaardigheidsmodule Communicatie & conflicthantering (mbo 4-niveau)

Inschrijven
De vaardigheidsmodule op mbo 4-niveau
Inleiding
Inleiding

In het kader van de BRP voeren gemeenten adresonderzoeken uit en één van de acties daarvan kan dan een huisbezoek zijn. Dit zou mogelijk aanleiding kunnen geven tot het ambtshalve wijzigen van gegevens in de BRP en zowel op inhoud als procesmatig moet dit onderzoek dus uiterst zorgvuldig uitgevoerd worden.
Als uitvoerend ambtenaar kun je te maken krijgen met weerstand en moet je kunnen bepalen wat je rol is, aan welke regels je gebonden bent en wat je mogelijkheden als toezichthouder precies zijn. 
Wat doe je aan de deur en als je naar binnen wilt. Wat voor informatie geef je aan de bewoner en waar let je eigenlijk op tijdens je bezoek?

Wat voor taal gebruik je op het moment dat het spannend wordt, hoe ga je met weerstand om, wat accepteer je wel en wat zeker niet? Hoe waarborg je veiligheid van je collega’s en van jezelf? Leer je eigen valkuilen in de interactie kennen, leer hoe je spanning kunt voorkomen en leer hoe adequaat op te treden in (potentiële) conflictsituaties. Wat zijn de kaders van jou en je gesprekspartner, op wat voor manier kun je ruimte geven, hoe krijg en houd je de regie tijdens je bezoek en bereik je je doel?
Je wordt getraind door deskundigen op inhoudelijk en vaardigheidsgebied én door een trainingsacteur.

Doelgroep

Ambtenaren adresonderzoek, buitendienstambtenaren BRP/toezichthouders BRP

Programma
Dagdeel 1
 • Vormen van bestuurlijke handhaving en verschillende actoren bestuurlijke handhaving: welke zijn er, wat zijn de verschillen en wat zijn de bevoegdheden.
 • Toezichthouders BRP: wat zijn de bevoegdheden van de toezichthouders.
 • Protocol Huisbezoek: wat is het, wat is de juridische betekenis en waarom is het er?
 • Wat is je rol en bevoegdheid en wat vraagt dit aan competenties?
 • De verschillende fasen van huisbezoek:
 • Voorbereiding: wat bereid je voor, hoe doe je dat en wat zijn de valkuilen daarbij?
 • Binnen treden: wat zeg je, hoe zeg je dit; houding en gedrag.
 • Afleggen huisbezoek: waar let je op en aan welke regels ben je gebonden?
 • Nazorg: verslag en evaluatie. Hoe schrijf je een verslag, wat zijn de vervolgacties en welke afspraken maak je?
Dagdeel 2
 • Conflict: wat is een conflict, wat zijn de belangen en hoe creëer je gemeenschappelijkheid.
 • Conflictstijlen van Killman + Communicatiestijlen volgens DISC: wat is jouw voorkeursstijl en wat heb te ontwikkelen.
 • Hoe exploreer je: de kunst van LSD (luisteren, samenvatten en doorvragen).
 • Waarnemen versus interpreteren
Dagdeel 3
 • Het ABCD model: herken gedrag van je gesprekspartner en stel je eigen gedrag daarop in.
 • Herken en geef grenzen aan.
 • Veiligheid: wat verstaan we daaronder, welke maatregelen neem je om veiligheid te garanderen, hoe creëer je die veiligheid, hoe herken je onveilige situaties?
 • De Stok; oefening in het kader van samenwerking en afstemming met je collega's.
Dagdeel 4
 • Aan de hand van (eigen) casuïstiek wordt tijdens deze middag praktisch geoefend. In het 'praktijklab' worden situaties bekeken en wordt geëxperimenteerd met gedrag daarin. Oefeningen vinden o.a. plaats met een trainingsacteur.
Werkwijze
Er wordt gebruik gemaakt van het Protocol Huisbezoek Toezichthouders.
Diplomatraject
Deze vaardigheidsmodule is een verplicht onderdeel van het mbo-4 diplomatraject.
Bijzonderheden
Deze module is onderdeel van de volgende diploma's: burgerzaken (optioneel), identiteitsmanagemenent en persoonsinformatiemanagement. Nadrukkelijk advies van de PublieksAcademie is om de module 'Adresonderzoek & adreskwaliteit I' voorafgaand aan deze module te volgen.
Resultaat
Je kent de kaders en weet wat er van je verwacht wordt.
Je beschikt over de vaardigheden om het huisbezoek positief te beïnvloeden, ook als het spannend wordt.
Je weet je grenzen duidelijk aan te geven zonder de situatie negatief te beïnvloeden.
Je kunt zorgen voor een effectief, zorgvuldig en veilig verloop van het huisbezoek.
Cursus
Contact
Patty van den Berg
Vragen? Bel onze programmacoördinator.
Docent
Saskia Lensink
Docent
Ewout Bomert