Gids voor bestuurders
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
€ 5.550,00
Een gids is hij of zij die het bestuur kan helpen verdwalen. Juist op het moment dat er een keuze gemaakt is. Voor zelfsturing bijvoorbeeld. Hoe loopt dat pad? Wat is jouw rol? Kortom, wil je een gids worden voor je bestuurder, schrijf je dan in voor de leergang 'Gidsen voor bestuurders'.
Inleiding
Inleiding

Samen met een groep van deze adviseurs hebben Jaap van der Mei en Harold Janssen de leergang Rijnlands gidsen voor bestuurders ontwikkeld. Jaap schetst steeds een begaanbare weg die begint met het installeren van zelfsturende teams en schetst wie precies wat moet weten en bijdragen om dat tot een succes te maken. Harold trekt dat steeds in een breder verband om ook andere routes in het zicht te houden.

Veranderprocessen zijn immers te complex voor het menselijk brein en dus is het de kunst om in twijfel te durven trekken wat je meent waar te nemen zonder verwarring te zaaien. Barbara Sanders gaat steeds met je aan de gang om je als gids beter in je kracht te zetten - want daar zitten stellig ook niet-cognitieve aspecten aan.

Doelgroep

Senior adviseurs

Programma

In de leergang van 6 blokken heeft ieder blok een eigen thema:

  • Blok 1: Het bestuur en de basics
  • Blok 2: Veranderingen in de voorste linie
  • Blok 3: Veranderingen in de achterste linie
  • Blok 4: Het veranderkundig VanPlan
  • Blok 5: Effectieve interventies
  • Blok 6: Meesterproef

Deze thema’s zijn de kapstok waaraan alle onderwerpen die worden aangedragen door jou en je medecursisten een plaats kunnen krijgen. Met elkaar geven we in co-creatie deze leergang vorm. Daarbij vormen de filosofische vragen van Emanuel Kant onze leidraad:

  • Wat moet je weten?
  • Wat kun je doen?
  • Wat mag je hopen (op welk effect mag je rekenen en wat als er iets anders gebeurt?)
  • 'Wer ist der Mensch?'

De kunst is om te streven naar congruentie en consistentie. In deze leergang verken je wat jouw bijdrage hierbij kan zijn; hoe je jezelf als ‘gids van je bestuurder’ in je kracht kunt zetten.

Werkwijze

In elk blok behandelen we steeds een begaanbaar pad, gaan we in op achterliggende theorie, werken we aan jou als persoon, hebben we het over praktische interventies en hebben we een inspirerende gast aan tafel. Je zult verrast zijn door wat de paarden je te vertellen hebben (al dan niet via de boerin) en het heerlijks dat de cursusleiding op tafel weet te zetten, vanuit de filosofie dat alles begint met de wil een beetje voor elkaar te willen zorgen.

Bijzonderheden

De locatie is een knusse boerderij in Hoevelaken (Team Buitengewoon, Veenwal 36, 3871 KG Hoevelaken). Daar hebben we ook nog de steun van de enige kudde ongeconditioneerde paarden in Nederland (althans als je de Oostvaardersplassen buiten beschouwing laat). Die paarden onderwijzen ons in de echte kunst van het leiden en volgen in hetzelfde moment. Maar dat terzijde. Bovendien biedt de boerderij een fantastisch metafoordomein om beter grip te krijgen op de eenvoudige complexiteit zoals die zich voordoet in de voorste linies van organisaties, daar waar de systeemwereld te leefwereld treft.

Meer over deze onconventionele leergang kun je vinden op http://www.delimes.nl/gidsen-voor-bestuurders.

Resultaat
In deze leergang leer je om te gaan met onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Zowel op persoonlijk niveau als op het niveau van veranderprocessen. Juist als mensen in je omgeving meer zekerheden verlangen of zelfs eisen, is het zaak stevig in je schoenen te staan door een diep begrip van wat je niet kunt begrijpen.
Cursus
Docent
Harold Janssen