Bestrijding eikenprocessierups - Niets doen is geen optie!
Eerstvolgende datum:
Op aanvraag
In huis
€ 599,00
De eikenprocessierups (EPR) rukt op in Nederland. Gemeenten worstelen met de vraag hoe de rups te bestrijden. Is de gemeente eigenlijk wel verplicht tot bestrijding van de EPR? In de cursus wordt op beide aspecten ingegaan. Een ding is duidelijk: niets doen is geen optie!
Inleiding
Inleiding

De oprukkende eikenprocessierups in Nederland is voor veel gemeenten zo langzamerhand een hoofdpijndossier geworden. Hoe moet de EPR bestreden worden? Zijn gemeenten eigenlijk wel verplicht de eikenprocessierups te bestrijden? In deze cursus wordt uitgelegd dat gemeenten juridisch een zorgplicht met betrekking tot hun bomen hebben. 

Niets doen is geen optie, want dan kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld.

 

De te nemen noodzakelijke maatregelen passeren dus de revue en er wordt onder meer uitgelegd welke methoden er zijn om de EPR te bestrijden.

Doelgroep

Juridisch medewerkers, beleidsadviseurs, medewerkers openbare ruimte

Programma
Ochtend: juridische aspecten

Zorgplicht in privaatrecht

 • Zorgplicht van de gemeente als eigenaar/beheerder bomen
 • Onrechtmatige daad
 • Verschillende maatregelen die voortvloeien uit de zorgplicht
 • Jurisprudentie

Zorgplicht in publiekrecht

 • Woningwet en bouwverordening: het afdwingen van maatregelen
 • Wegenwet
 • Wet milieubeheer
 • Flora en faunawet
 • Strafrecht

Bescherming werknemers bij bestrijding EPR

 • Arbowet
Middag: wordt verzorgd door Pjerke Pot van Viridus Mundis

Viridis Mundis is een gecertificeerd bedrijf dat zich toelegt op het onderhoud en kappen van bomen. 

Het bedrijf is met name gespecialiseerd in het klimmend snoeien en kappen. Intussen hebben ze tientallen gemeenten succesvol ondersteund in hun strijd tegen de eikenprocessierups. 

Het programma

 • Wat is de EPR (eikenprocessierups) precies?
  • Oorspronkelijke habitat
  • Verspreiding 
  • Levenscyclus
 • Wat is de impact van het zich voordoen van de EPR?
 • Bestrijding, wat is een effectieve aanpak?
Blog
Lees de blog van advocaat Michiel de Groote over de aansprakelijkheid van gemeenten m.b.t. de EPR.
Resultaat
De cursisten kennen de juridische aspecten van het (niet) bestrijden van de EPR en zijn op de hoogte van de methoden om de EPR te bestrijden.
Cursus
Docent
Wiebrand Dijksterhuis
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83