Jeugdhulp – wat kan de basisschool daarin betekenen?
Eerstvolgende datum:
10-03-2020 / 1 dagdeel
Utrecht
€ 399,00
De kans om te leren wat het basisonderwijs kan bieden in het kader van Passend Onderwijs en jeugdzorg.
Inleiding
Inleiding

Effect van de invoering van passend onderwijs en de jeugdwet is dat in het onderwijsdomein en op gebied van jeugd op lokaal en regionaal niveau goed samengewerkt moet worden tussen gemeente en onderwijs.

Kennis over elkaars werk en expertise is hierbij een belangrijk vereiste.

Doelgroep

(Beleids-)medewerkers in de jeugdhulp

Beleidsmedewerkers gemeente op het jeugd- en onderwijsdomein

Medewerkers Raad voor de Kinderbescherming

Programma
Wettelijk kader
 • de wet passend onderwijs
 • de positie van de basisschool binnen passend onderwijs en de jeugdwet
 • financieel kader passend onderwijs en jeugdhulp
 • aannemingsbeleid en zorgplicht
Schoolbestuur
 • organisatiemodel schoolbestuur en scholen
 • het samenwerkingsverband
 • rol van de onderwijsinspectie
De school
 • verschillende onderwijssystemen: regulier, Dalton, Jenaplan en Montessori
 • schoolplan en schoolgids
 • het onderwijsprogramma op de basisschool
 • de verschillende functies en bijbehorende taken en werkzaamheden op de basisschool
 • communicatie tussen school en ouders, de rol van de oudercommissie en de medezeggenschapsraad
 • het leerlingvolgsysteem en het kind dossier
 • het ontwikkelingsperspectiefplan (opp)
 • privacy onderwijs en jeugdzorg
 • samenwerking tussen school, jeugdzorg en het samenwerkingsverband
 • in de klas
 • werkwijzen in de klas (Directe instructiemodel, handelingsgericht werken)
 • good practice
Werkwijze
Er wordt op snelle en prettige wijze inzicht gegeven in hoe een basisschool functioneert. Geef je van te voren specifieke vragen en/of een eigen casus door, dan worden deze tijdens de workshop behandeld.
Resultaat
Je hebt inzicht in het werk van onderwijsassistenten, leerkrachten, remedial teachers (RT-ers), internbegeleiders (IB-ers), directeuren en bestuurders.
Je hebt inzicht de wet- en regelgeving omtrent passend onderwijs en jeugdzorg.
Je bent een goede gesprekspartner binnen het basisonderwijs.
Je weet wat wel en wat niet verwacht kan worden van de basisschool.
Cursus
Docent
Elles Verschoor
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83
In huis
Docent
In huis

De workshop is zeer geschikt om gezamenlijk, in huis, te volgen. Je vormt elkaars vraagbaak en steun in het vinden van oplossingen en kunt samen zorgen voor een structurele doorvoering van het geleerde in de schoolorganisatie. Eenduidigheid en rust voor alle leerlingen van de school!

De workshop wordt uitgevoerd op een in overleg geplande datum voor jouw organisatie en kan plaatsvinden op: 
- middagen
- avonden
- studiedagen

Docent

Elles Verschoor heeft ruime ervaring als leerkracht en directeur basisonderwijs. Ze heeft o.a. scholen die onder verscherpt toezicht waren gesteld weer op goed niveau laten functioneren. Belangrijk aandachtspunt hierbij was dat het werk binnen de beschikbare tijd gedaan moest kunnen worden, met een goede balans tussen privé en werk, zodat leerkrachten uitgerust en vitaal voor de klas konden staan.