Gemeentelijke aansprakelijkheid met een frisse blik
Schrijf in op eerstvolgend startmoment:
30-03-2023
1 dag
Utrecht
Andere data en locaties
Een gemeentelijke overheid heeft op verschillende manieren te maken met aansprakelijkheid. Weet jij hoe te handelen wanneer er een aansprakelijkheidsstelling/claim binnenkomt? Heb je voldoende kennis van en inzicht in alle vormen van overheidsaansprakelijkheid en de toetsingscriteria per soort aansprakelijkheid? Met deze cursus bieden onze ervaren docenten inzicht in de lappendeken van gemeentelijke aansprakelijkheid.
Inleiding
Inleiding

Een gemeentelijke overheid heeft op verschillende manieren te maken met aansprakelijkheid. Een belangrijk onderscheid ziet op handelingen van de gemeente als privaatrechtelijke rechtspersoon en als publiekrechtelijke entiteit. Er gelden voor overheden bijzondere regels bij deelname aan het privaatrechtelijke rechtsverkeer. Schending van die regels kan inhouden dat er aansprakelijkheid ontstaat. Voor het publiekrechtelijke kader gelden er uiteraard ook regels. Worden die geschonden, dan kan er ook aansprakelijkheid ontstaan. Verder is er nog een schadevergoedingsplicht bij handelingen die op zichzelf rechtmatig zijn, namelijk nadeelcompensatie. Met deze cursus bieden de ervaren docenten inzicht in de lappendeken van gemeentelijke aansprakelijkheid.

Ook wordt duidelijk onder welke omstandigheden er precies aansprakelijkheid ontstaat. Hieruit volgen heldere ‘tips & tricks’ voor de praktijk waarbij ook aandacht zal worden geschonken aan “het denken buiten juridische kaders om”. Omdat een van de docenten jarenlang claims tegen gemeenten heeft behandeld bij een van de grootsteverzekeraars van overheidsaansprakelijkheid in Nederland, biedt deze cursus een extra dimensie. De aanpak van vele claims moet immers samen met de verzekeraar van de gemeente worden afgestemd.Tot slot, door de opzet en de aanpak is dit de meest tastbare cursus over gemeentelijke aansprakelijkheid, waarbij het enthousiasme van de docenten over dit rechtsgebied gegarandeerd aanstekelijk werkt.

De stadswandeling is een hele leuke manier om meteen feeling te krijgen met het onderwerp!
Deelnemer | Juridisch adviseur bij een gemeente
circles
Doelgroep

Ambtenaren bij gemeenten die te maken hebben met een vorm van overheidsaansprakelijkheid, zoals onrechtmatig handelen of nadeelcompensatie.

Juristen en niet-juristen zijn welkom; door de opzet biedt de cursus zowel een overzichtelijk kader als diepgang (voor de meer ervaren cursisten).

Programma
  • Welke soorten aansprakelijkheid bestaan er voor de gemeente?
  • Moet je zelf nog duiding of sturing geven aan een claim?
  • Welke rechtsgangen zijn er en hoe vult de rechter de toetsingscriteria in?
  • Waar kom je aansprakelijkheid allemaal tegen?
  • Hoe kan de verzekeraar je helpen met een claim?
  • Oefening met een casus.
Resultaat
check
Kennis van en inzicht in alle vormen van overheidsaansprakelijkheid en het herkennen ervan.
check
Je weet hoe te handelen wanneer er een claim binnenkomt.
check
Kennis van en inzicht in de toetsingscriteria per soort aansprakelijkheid.
check
Je beschikt over een aantal zeer bruikbare tips & trics
check
Je beschikt over een prima naslagwerk ter verdieping in de vorm van de presentatie
Data en details
< terug naar Opleiding overzichtspagina