Controle rechtmatigheid (Europese) aanbestedingen
Eerstvolgende datum:
25-11-2019 / 1 dag
Utrecht
€ 599,00
Moeite met de controle van de rechtmatigheid van ( Europese) aanbestedingen?
Inleiding
Inleiding

Veel gemeenten hebben grote moeite om de rechtmatigheid van de inkoop en (Europese) aanbestedingen vast te stellen. In 2017 kregen 9% van alle gemeenten hierdoor een afkeurende verklaring of een verklaring met beperking. Aan deze controles en die op de Europese aanbestedingen, worden -mede door de komst van de rechtmatigheidsverklaring in 2021- steeds hogere eisen gesteld.

We gaan in op het opstellen van een controleplan, het uitvoeren van spendanalyses en andere controles, en het rapporteren over de bevindingen en conclusies met betrekking tot het Europees aanbestedingsproces binnen jouw gemeente. Voorkom dat jouw college onrechtmatig handelt!

Doelgroep

medewerkers die de verbijzonderde controles plannen en/of uitvoeren

medewerkers planning & control

(assistent-)controllers

inkoop coördinatoren en kwaliteitsmedewerkers

Programma
 • Positie VIC
 • Normenkader rechtmatigheid Europese aanbestedingen
 • Proces (Europees) aanbesteden
 • Opzetten van een controleplan
 • Doel van je controle
 • Proces en risico’s
 • Systeemgericht en gegevensgericht controleren
 • Controlemiddelen
 • Spendanalyse
 • Bepalen van de rechtmatigheid van inkopen
 • Opdracht knippen
 • Opstellen van een controlememorandum
Werkwijze
We gaan, na een kort theoretische gedeelte, op praktijkgerichte en interactieve wijze aan de gang en maken, als dat enigszins kan, gebruik van specifieke vragen en/of casussen uit de eigen praktijk.
Bijzonderheden
Het programma gaat uit van basiskennis van gemeentefinanciën en bij voorkeur ook kennis op basisniveau van het BBV .
Resultaat
Je bent in staat om een controleaanpak op te stellen, de controle uit te voeren en ook om te rapporteren over de bevindingen met betrekking tot het Europees aanbestedingsproces. De rechtmatigheid van de inkopen in relatie tot de Europese aanbestedingsregels zijn hierbij cruciaal.
Ook ben je in staat om je bevindingen en conclusies te rapporteren en kun je een goede gesprekspartner zijn voor de accountant.
Cursus
Docent
Nicolette Verlaan
Contact
Vragen? Neem contact op met één van onze opleidings- coördinatoren: Mirjam Alsemgeest of Hanna van Dijk. Bel 033 - 434 50 83